اهمیت پزشکی از راه دور (تله‌مدیسین) در مراقبت از فشار خون

اهمیت پزشکی از راه دور (تله‌مدیسین) در مراقبت از فشار خون

پیگیری‌های آنلاین فشار خون بالا را کنترل می‌کند

ارتباط پزشک و بیمار از طریق اینترنت به بیماران کمک می‌کند تا به اهداف درمانی برسند.
در اواسط سال ۲۰۰۹، یک مطالعه علمی نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت برای در ارتباط بودن با پزشکتان در بین ویزیت‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا فشار خون را کنترل کنید. محققین می‌گوید: ((سیستم‌های پزشکی از راه دور مبتنی بر اینترنت به بیماران این امکان را می‌دهند که میزان فشار خون اندازه‌گیری شده را به پزشکان خود گزارش دهند و در مورد این که چقدر به اهداف درمانی نزدیک شده‌اند، بازخورد دریافت کنند)).
اگر میزان فشار خون بالای مرزی داشته باشید، بسیاری از پزشکان می‌گویند که این خیلی بد نیست. سه ماه صبر کنید و ببینیم دفعه‌ی بعد که می‌آیید وضعیتتان چگونه است. اما با اینترنت، بیماران و پزشکان آن‌ها به طور مداوم به داده‌ها نگاه می‌کنند و بسیار سریع‌تر عمل می‌کنند. به عقیده دانشمندان، آینده‌ی مدیریت بیماری‌های مزمن، وابسته به اینترنت و پزشکی از راه دور است.

مداخله از راه دور پزشکی (Telemedicine)

مطالعه ی جدیدی بر روی افرادی انجام گرفته که بر اساس یک ابزار سنتی ارزیابی ریسک که سن، کلسترول، فشار خون، وجود دیابت و وضعیت استعمال دخانیات را در نظر می‌گیرد، احتمال ابتلا به بیماری قلبی در همه‌ی آن‌ها ۱۰٪ یا بیشتر بود. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به یک طرح مراقبت که شامل مراجعه به مطب با یک پرستار هر چهار ماه یا مراجعه به مطب همراه با مداخله از راه دور پزشکی تقسیم شدند.
در گروه پزشکی از راه دور (تله‌مدیسن)، شرکت‌کنندگان وزن، میزان ورزش و فشار خون را در خانه اندازه‌گیری می‌کردند. سپس آن‌ها از اینترنت برای ارسال این داده‌ها به پزشکان خود استفاده می‌کردند و پزشکان تصمیم گرفتند که آیا داروی خود را تنظیم کنند یا نه. افراد ماهانه حدود شش بار داده‌ها را برای ما می‌فرستادند، بنابراین همچنان در روند کار مشارکت داشتند. پس از یک سال، فشار خون سیستولیک در هر دو گروه به طور قابل توجهی کاهش یافت، از میانگین ۱۴۶ به ۱۳۷ در گروه فقط مراجعه به مطب و در گروه پزشکی از راه دور (تله‌مدیسن) به ۱۳۴. فشار خون دیاستولیک از ۸۲ به ۷۸ در گروه فقط مراجعه به مطب و به ۷۷ در گروه پزشکی از راه دور کاهش یافت.
در بیماران مبتلا به پرفشاری خون متوسط – فشار سیستولیک ۱۴۰ تا ۱۶۰ در ابتدای مطالعه – فشار خون در گروه با استفاده از سیستم گزارش دهی اینترنتی به میزان قابل توجهی کمتر از گروه مراجعه به مطب بود. بهبودهای دیگری نیز در سلامت قلب مشاهده شد. میزان کلسترول کل در گروه مراجعه به مطب از ۲۰۳ به ۱۹۳ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه مراقبت اینترنتی از ۱۹۹ به ۱۹۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر کاهش یافته است.
سطح کلسترول بد (LDL) در گروه مراجعه به مطب از ۱۲۱ به ۱۱۴ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در گروه پزشکی از راه دور از ۱۲۰ به ۱۱۴ میلی‌گرم در دسی‌لیتر رسید. محققین می گویند: مراقبت و توجه به وضوح تأثیر‌گذار است، خواه از طریق مدیریت پرستار باشد و یا با استفاده از گزارشگری مداوم اینترنت. با این وجود، به نظر می‌رسد که پزشکی از راه دور (تله‌مدیسن) انگیزه‌ی اضافی برای بهبود سلامت ایجاد می‌کند و می‌تواند به عنوان یک استراتژی مقرون به صرفه برای کمک به کاهش خطرات قلبی عروقی خودش را اثبات کند. این یکی از چندین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد ترکیب نوعی فناوری مبتنی بر وب به همراه مداخله‌ی انسانی در کاهش فشار خون موثر است.