سیناکر-کووید

اپلیکیشن سیناکر- کووید بستری برای پایش از راه دور (غیر حضوری) بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ است. بیماران با درجه بیماری خفیف یا در دوران نقاهت می‌توانند در منزل و بدون مراجعه حضوری به مرکز درمانی، پزشک را از وضعیت خود مطلع کنند. با این سامانه مراکز درمانی نیز می‌توانند این بیماران را از راه دور به صورت مداوم پایش کرده و با تشخیص سیر بیماری نسبت به صدور دستورهای درمانی مناسب به بیمار اقدام کنند. لازم به ذکر است طراحی و اجرای این پروژه با همکاری دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران انجام شده است.

معرفی سیناکر- کووید، مراقبت از راه دور بیماران قرنطینه خانگی

بروشور سیناکر کوید

قابلیت‌های سیناکر- کووید

ثبت اطلاعات حال عمومی بیمار

ثبت آنی وضعیت حال عمومی بیمار

ثبت شاخص‌های سلامت

ثبت روزانه اطلاعات شاخص های سلامتی مانند دمای بدن، قند خون و فشار خون

اشتراک‌گذاری گزارش‌ها

ارسال آنی گزارش وضعیت سلامتی بیمار و اطرافیان او به مرکز درمانی

هشدار‌های مراقبتی کرونا

ارسال روزانه هشدار‌های مراقبتی کرونا به بیمار

مزایای سیناکر- کووید

پایش از راه دور

بررسی روزانه حال عمومی و داده های سلامت بیماران مبتلا به کووید- ۱۹ در دوران قرنطینه خانگی

بررسی سلامت اطرافیان بیمار

پیگیری سلامت سایر اعضای خانواده و اعلام وضعیت افراد علامت دار به نظام سلامت

ایجاد آرامش

ایجاد امنیت خاطر در بیماران و خانواده آنها به واسطه دریافت بازخوردهای روزانه پزشکان مراکز بهداشت

کاهش نیاز مراجعه حضوری

کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری با کاهش نیاز به رفت و آمدهای غیر ضروری بیماران به مراکز درمانی

کاهش انتقال بیماری به کادر درمان

کاهش انتقال بیماری به کادر درمانی با جلوگیری از ازدحام بی مورد بیماران در مراکز درمانی ضمن کاهش بار کاری مراقبین سلامت

کاهش بار بیماری

پیشگیری از ایجاد عوارض بیماری در گروههای در معرض خطر با تشخیص و اقدام به موقع