شرایط و مقررات استفاده از سیناکِر

سیناکِر، ارائه کننده یک راهکار خود مراقبتی هوشمند برای کلیه‌ی اشخاص است که دارای دستگاه های خود مراقبتی و نرم افزار همراه جهت پایش داده های سلامت افراد می‌باشد. قوانین و مقررات استفاده از سیناکِر و دیگر خدمات ارائه شده توسط مجموعه سیناکِر به شرح ذیل می باشد:

تعاریف:

سیناکِر: شرکت راهکار هوشمند سینا یک شخصیت حقوقی ثبت شده است که کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط به راهکار سلامت سیناکِر و همچنین وبسایت سیناکِر، متعلق به وی بوده و در این شرایط و مقررات، اختصاراً «سیناکِر» نامیده می شود. سرویس های راهکار سلامت سیناکِر به شرح ذیل است:

  1. امکان جمع آوری، ثبت و پایش هوشمند داده های اندازه گیری شده توسط ابزارهای سیناکِر؛
  2. ارائه ی اعلانات و هشدارهای سلامت به کاربر و نزدیکان او؛
  3. امکان ارتباط با سیناسنتر؛
  4. ارائه محتوای آموزشی مربوط به حوزه سلامت.

راهکار سلامت سیناکِر: به مجموعه ی دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون، ترازو و نرم افزار سیناکِر که به هنگام تحویل دستگاه های مذکور بر روی تلفن هوشمند نصب و راه اندازی می گردد و دیگر خدماتی که توسط سیناکِر ممکن است ارائه گردد، «راهکار سلامت سیناکِر» و یا «راهکار سیناکِر» گفته می شود.

کاربر: شخصی که نسبت به خرید، نصب و استفاده از راهکار سلامت سیناکِر به هر نحو اقدام می نماید، «کاربر» نامیده می گردد. لازم به ذکر است که شخصی که نام کاربری به نام او نیست و شخصا خریدار راهکار سلامت سیناکِر نبوده اما از راهکار سلامت سیناکِر -مجموعاً یا مستقلاً – استفاده می نماید نیز به عنوان کاربر شناخته می شود.

ابزارهای سیناکِر: دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون و ترازو، مجتمعاً و مستقلاً «ابزارهای سیناکِر» نامیده می شود.

نرم افزار سیناکِر: به برنامه کاربردی که هم زمان با خرید ابزارهای سیناکِر، قابل نصب بر تلفن های هوشمند بوده و داده های ایجاد شده توسط ابزارهای سیناکِر را به همراه داده های ارائه شده توسط کاربر، ضبط، ثبت، در صورت لزوم تحلیل و در قالب فایل های قابل اشتراک گذاری آماده می نماید، «نرم افزار سیناکِر»، گفته می شود.

سینا سنتر: به مرکز اطلاع رسانی سیناکِر که شامل مجموعه ای از متخصصین فنی جهت پشتیبانی های فنی از نرم افزارها و همچنین متخصصین حوزه سلامت که آماده اطلاع رسانی و پاسخ به کاربر در خصوص راهکار سلامت سیناکِر می باشند، «سیناسنتر» گفته می شود. در صورت اعلام هشدار نرم افزار سیناکِر به کاربر در خصوص وضع سلامت وی و یا هر سوالی که کاربر در خصوص نحوه ی کار با نرم افزار سیناکِر داشته باشد، سیناسنتر، آماده پاسخگویی و انجام اطلاع رسانی های لازم می باشد. سیناسنتر تنها به بررسی شرایط خطرزا و یا بی خطر سلامت کاربر می پردازد و کاربر را جهت رجوع به پزشک و یا اقدامات خود مراقبتی اولیه رهنمود می نماید بنابراین سیناسنتر به هیچ عنوان مشاوره پزشکی نمی دهد و همچنین تجویز نمی کند و تنها با توجه به اطلاعات مورد تایید پزشکان در نرم افزار سیناکِر، به کاربر اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهد. کاربر نمی تواند از سیناسنتر درخواست هرگونه تجویز اعم از دارویی و یا غیر دارویی و یا ارائه مشاوره های پزشکی بنماید و در صورت اصرار کاربر و تجویز و یا ارائه مشاوره ای از سوی سیناسنتر، مسئولیت ورود هرگونه آسیب و یا خسارت احتمالی به کاربر و اشخاص ثالث، برعهده خود کاربر بوده و سیناکِر مسئولیتی نخواهد داشت.

وبسایت سیناکِر: «وبسایت سیناکِر» به آدرس www.sinacare.ir و یا هر آدرس اینترنتی و دامنه ی دیگری است که به صفحه اصلی سیناکِر متصل گردد.

افشا غیر مجاز اطلاعات: افشا اطلاعات هویتی به همراه اطلاعات سلامتی به اشخاصی به جز سیناسنتر، پزشک متخصص کاربر، اقوام نزدیک کاربر در صورت رضایت کاربر و هر شخصی که توسط کاربر درخواست و معرفی گردد و یا مراجع انتظامی و دولتی و یا مراجع قضایی با حکم قضایی، «افشا غیر مجاز اطلاعات» نامیده می شود. بدیهی است که طبق چارچوب این مقررات، افشا و یا استفاده از اطلاعات سلامتی بدون ذکر اطلاعات هویتی و یا بالعکس، افشا مجاز اطلاعات می باشد.

۱- مقررات عمومی:

۱-۱- خرید راهکار سلامت سیناکِر به همراه نصب و استفاده از نرم افزار سیناکِر، به معنای آگاهی از این شرایط و مقررات و همچنین اعلام توافق با آن ها محسوب می گردد.

۱-۲- به هنگام نصب نرم افزار سیناکِر، ایمیلی برای کاربر جهت تایید به عنوان یک ایجاب الزام آور برای توافق با این شرایط و مقررات ارسال می گردد که در صورت کلیک بر لینک ارسالی، به معنای قبول این مقررات و انعقاد قرارداد فی مابین سیناکِر و کاربر به شرح مذکور در این مقررات می باشد. سیناکِر متن قراردادی شرایط و مقررات توافق شده را با نام کاربری کاربر ذخیره می نماید و به جز موارد مذکور در این شرایط و مقررات، سیناکِر تعهد دیگری نسبت به کاربر نخواهد داشت.

۱-۳- راهکار سلامت سیناکِر نسبت به جمع آوری، استفاده، تحلیل و حتی افشا اطلاعات کاربر با پزشک کاربر در صورتی که این قابلیت توسط کاربر فعال شده باشد، اقدام می نماید. در صورتی که کاربر به انجام موارد مذکور رضایت نداشته باشد، امکان دسترسی و استفاده از نرم افزار سیناکِر را نخواهد داشت و در صورت استفاده از آن، بدین معناست که قوانین مقرر را پذیرفته و قبول دارد. در هر صورت کاربر می تواند از ابزارهای سیناکِر استفاده نماید.

۱-۴- سیناکِر می تواند در هر زمان نسبت به تغییر این شرایط و مقررات اقدام نماید و ادامه استفاده کاربر از راهکار سلامت سیناکِر، به معنای پذیرش و توافق نسبت به مقررات به روزرسانی شده است. در صورتی که تغییرات اساسی باشد، سیناکِر می تواند تغییر را از طریق ارسال نوتیفیکیشن، نصب بنر در وبسایت و یا نرم افزار و به هر طریق دیگری که صلاح بداند به کاربر اطلاع رسانی نماید.

۱-۵- سیناکِر می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قوانین، کلیه ی حقوق و تعهدات خود را به غیر انتقال دهد.

۱-۶- این مقررات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نوشته شده و در صورت تایید کاربر به عنوان قرارداد فی مابین سیناکِر و کاربر منعقد می گردد.

۲- شرایط استفاده از راهکارسلامت سیناکِر

۲-۱- راهکار سلامت سیناکِر به صورت مجموعه ای از کالا و خدمات و طبق این قوانین و شرایط به کاربر فروخته می شود. بنابراین:

اولا) کاربر نمی تواند ابزارهای سیناکِر را جدا از نرم افزار سیناکِر و دیگر خدمات موجود در راهکارسلامت سیناکِر خریداری نماید. بدیهی است که در صورت تمایل می تواند فقط از ابزارهای سیناکِر استفاده نماید. همچنین می تواند ابزارهای سیناکِر را به صورت جداگانه به همراه نرم افزار سیناکِر و خدمات مربوطه خریداری نماید اما جدا سازی ابزار از خدمات در حین خرید، امکان پذیر نیست.

ثانیا) قیمت مربوط به راهکار سلامت سیناکِر مرتبط با مجموعه ی کالا و خدمات مربوطه است. قیمت ابزارهای سیناکِر طبق تعرفه ارائه شده از سوی سازمان تجهیزات پزشکی ایران قیمت گذاری شده و ما به التفات قیمت مربوط به خدمات و نرم افزاری است که در راهکار سلامت سیناکِر به فروش می رسد.

ثالثا) ممکن است به دلیل شرایط خاص بازار و یا دلایل دیگر، در هنگام فروش راهکار سلامت سیناکِر،  بعضی از ابزارهای سیناکِر، تامین نشده باشد و بنابراین کلیه ی ابزارها در راهکار سلامت سیناکِر وجود نداشته باشد. در این صورت قیمت راهکار سلامت سیناکِر با توجه به ابزارهای موجود سیناکِر تعدیل خواهد شد. در صورتی که بعداً ابزار تامین شود، موضوع به اطلاع کاربر خواهد رسید و کاربر می تواند در صورت صلاحدید نسبت به خرید آن ابزار به صورت جداگانه نیز اقدام نمایند. بدیهی است که پس از خرید، آن ابزار نیز با نرم افزار سیناکِر، هماهنگ شده و گارانتی آن نیز از زمان تحویل به کاربر شروع خواهد شد.

۲-۲- راهکار سلامت سیناکِر و محتوا و خدمات وبسایت سیناکِر برای مقاصد و استفاده غیر تجاری در اختیار کاربر قرار می گیرد. هرگونه سو استفاده از آن ها، متناقض حقوق معنوی و مادی سیناکِر است و دارای پیگرد قانونی می باشد. هرگونه استفاده تجاری از راهکار سلامت سیناکِر، اطلاعات، محتوا، خدمات موجود در وبسایت سیناکِر و غیره تنها با کسب توافق کتبی سیناکِر، مجاز است. استفاده از محتویات وبسایت سیناکِر برای مصارفی بدون انتفاع مادی و با ذکر منبع، بلا مانع می باشد.

۲-۳- کاربر می بایست به هنگام خرید و استفاده از راهکار سلامت سیناکِر، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود به صورت دقیق و کامل اقدام نماید. پیشنهاد می شود که کاربر با نام و مشخصات فردی که متقاضی استفاده از این دستگاه ها است، اقدام به خرید راهکار بنمایند. در هر صورت، در هنگام راه اندازی و نصب نرم افزار سیناکِر، مشخصات هویتی و اطلاعات سلامتی متقاضی استفاده از راهکار سیناکِر می بایست به عنوان کاربر ثبت و وارد گردد.

۲-۴- کاربر می بایست به هنگام استفاده از نرم افزار، مشخصات مربوط به سلامتی و سابقه بیماری های خود را تکمیل نماید و به سوالات مربوط به سلامت و بهداشت که توسط نرم افزار سیناکِر عنوان می گردد طبق سوابق پزشکی و سلامتی خود پاسخ دهد. در صورتی که این اطلاعات به صورت ناقص و یا اشتباه تکمیل شود، مسئولیت تحلیل و نتیجه نادرست حاصل از نرم افزار و یا خطا در هشدارهای نرم افزار بر عهده کاربر می باشد.

۲-۵- کاربر آگاهی دارد و می پذیرد که راهکار سیناکِر اعم از نرم افزار سیناکِر، وبسایت سیناکِر و سیناسنتر، به هیچ عنوان جایگزین پزشک متخصص نبوده و تنها به خود مراقبتی کاربر کمک می نماید. بنابراین کاربر برای هرگونه تشخیص، تجویز، اعلام علائم مشکوک یا خطرناک، اخذ مشاوره پزشکی و غیره می بایست به پزشک متخصص مراجعه نماید و از خدمات سیناکِر صرفا جهت افزایش خود مراقبتی و یا ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سلامتی خود استفاده نماید. بدیهی است که کاربر مسئول هرگونه قصور در تماس با پزشک و اخذ مشاوره از متخصصین حوزه سلامتی بوده و سیناکِر هیچ گونه مسئولیتی در قبال کوتاهی کاربر نخواهد داشت.

۲-۶- سیناکِر تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات صحیح و دقیق مبذول خواهد داشت اما با توجه به نقش پررنگ تکنولوژی در راهکار سلامت سیناکِر و خطاپذیر بودن آن، کاربر توافق می نماید که سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای سیستمی، ساختاری، نرم افزاری، خطا در ابراز هشدار، خطا در تحلیل اطلاعات و هرگونه خطا و اشتباه دیگری نداشته و از راهکار سلامت سیناکِر تنها به عنوان ابزاری فرعی جهت انجام خود مراقبتی استفاده می نماید و هرگونه تصمیم گیری در خصوص وضع سلامت خود را منوط به خدمات سیناکِر نکرده و نخواهد کرد. لازم به ذکر است که در صورت وجود خطا در راهکار سلامت سیناکِر، کاربر می تواند طبق ضوابط خدمات پس از فروش، درخواست رفع خطاهای موجود را از سیناکِر بنماید.

۲-۷- کلیه ابزارهای سیناکِر دارای استاندارد می باشند. کاربر می بایست از ابزارهای سیناکِر طبق دستورالعمل هر دستگاه استفاده نماید. برای مثال، جهت اندازه گیری فشار خون، شرایط استقرار بدن و استقرار دستگاه سنجش فشار خون می بایست کاملا رعایت شود. در صورتی که کلیه ی دستورات رعایت گردد و ابزارهای سیناکِر خطا گسترده ای داشته باشد، سیناکِر طبق شرایط خدمات پس از فروش مقرر در این مقررات مسئول خواهد بود.

۲-۸- اطلاعات و بروشورهای ابزارهای سیناکِر و یا دیگر محتواهای موجود در راهکار سلامت سیناکِر، صرفا برای اطلاع رسانی بوده و جنبه مشاوره ندارد. کاربر باید قبل از استفاده، نسبت به کسب اطلاعات حرفه ای و اخذ مشاوره از پزشک مربوطه اقدام نماید. در صورت عدم آگاهی، اطلاع و ناتوانی کاربر در استفاده از راهکار سلامت سیناکِر (علی رغم آموزش ها و بروشورهای ارائه شده) و یا ایجاد خسارت نسبت به خود و یا اشخاص ثالث، تمامی مسئولیت های آن بر عهده کاربر است و سیناکِر در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۲-۹- سیناکِر نسبت به بروز عوارض جسمی و بیماری های ناشی از استفاده از ابزارهای سیناکِر، مسئولیتی ندارد اما تمامی همکاری های لازم را جهت برقراری ارتباط با تولید کننده و پاسخگویی آن ها خواهد داشت. همچنین سیناکِر به هیچ عنوان تعهدی به ارائه خدمات اورژانسی، فوری و خارج از عرف نمی دهد و صرفا در چارچوب این شرایط و مقررات و سیاست های خود اقدام به ارائه خدمات و راهنمایی جهت خود مراقبتی کاربر می دهد.

۳- شرایط خرید راهکار سلامت سیناکِر

۳-۱- کاربر می تواند به هریک از روش های موجود از جمله خرید آنلاین از وبسایت سیناکِر، نسبت به خرید راهکار سلامت سیناکِر اقدام نماید. در صورتی که از وبسایت های دیگر نیز به صورت آنلاین اقدام به خریداری نماید، در هر صورت نسبت به پذیرش مفاد این مقررات اعلام و اقرار داشته است.

۳-۲- بهای راهکار سلامت سیناکِر توسط کاربر به صورت غیر حضوری از طریق آنلاین و درگاه موجود در وبسایت و یا از طریق واریز به حساب با شناسه پرداخت و یا حضوری، به هنگام تحویل از طریق دستگاه های پوز بانکی پرداخت خواهند شد. پس از پرداخت، خرید توسط کاربر قطعی می گردد.

۳-۳-در صورتی که کاربر درخواست پرداخت حضوری نماید، در این صورت، می بایست پیش پرداخت اعلام شده از سوی سیناکِر را به عنوان ودیعه به سیناکِر پرداخت نماید. پس از پرداخت پیش پرداخت، پروسه آماده سازی و ارسال بسته و شرح حال گیری از کاربر جهت درج در سوابق کاربر شروع می شود. کاربر می تواند تا قبل از مرحله شرح حال گیری از خرید خود انصراف داده و در این صورت ودیعه به حساب کاربر عودت داده می شود. شرح حال گیری بدین صورت است که همکاران سیناکِر با کاربر تماس خواهند گرفت و کلیه ی سوابق پزشکی ایشان را اخذ و در سیستم ثبت می نمایند که راهکار سلامت سیناکِر بر اساس آن سوابق، خدمات موثرتری ارائه خواهد نمود. در صورتی که کاربر پس از شرح حال گیری انجام شده توسط سیناکِر، انصراف از خرید خود را اعلام نماید در این صورت سفارش متوقف خواهد شد اما ودیعه اخذ شده به کاربر عودت نخواهد شد و به عنوان هزینه های انجام شده برای بسته بندی، شرح حال گیری و غیره توسط سیناکِر، در نظر گرفته خواهد شد.

۳-۴- در صورتی که مقرر باشد پرداخت به هنگام تحویل توسط کاربر انجام گیرد، با توجه به مقررات مرتبط با تجهیزات پزشکی و رعایت بهداشت فردی، کاربر می بایست وجه را قبل از هرگونه بازکردن، نصب کردن، استفاده کردن و یا تست کردن راهکار سلامت سیناکِر جهت قطعی نمودن خرید، پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در موعد تعیین شده توسط کاربر، سرویس دهندگان سیناکِر حق دارند از تحویل راهکار خودداری و سفارش را لغو نمایند.

۳-۵- کاربر به هنگام خرید کالا، مشخصات و زمان مناسب جهت دریافت کالا را اعلام داشته و سرویس دهندگان سیناکِر به صورت حضوری راهکار سلامت سیناکِر را به کاربر تحویل می دهند. سرویس دهندگان کلیه ی آموزش های لازم جهت استفاده از ابزارهای سیناکِر و نرم افزار سیناکِر را به کاربر ارائه می نمایند. سرویس دهندگان سیناکِر نسبت به ثبت نام و ایجاد نام کاربری برای کاربر نیز به صورت حضوری اقدام می نمایند.

۴- شرایط حمل و تحویل ابزارهای سیناکِر

۴-۱- راهکار های سلامت سیناکِر به صورت ویژه به کاربر تحویل می گردد. بدین معنا که کلیه ی هزینه های بیمه و حمل راهکار بر عهده سیناکِر می باشد و کاربر هیچ گونه مبلغی جهت حمل، نصب و یا آموزش به سرویس دهندگان سیناکِر پرداخت نخواهد کرد. تنها در صورتی که کاربر در زمان و آدرس مقرر جهت دریافت راهکار سیناکِر حضور نداشته باشد، هزینه ارسال مجدد راهکار سلامت سیناکِر بر عهده کاربر خواهد بود.

۴-۲- کاربر می تواند تا ۲۴ ساعت قبل از زمان مقرر برای تحویل کالا، از طریق تماس با پشتیبانی سیناکِر، نسبت به تغییر آدرس اعلامی خود اقدام نماید.

۴-۳- در صورتی که سیناکِر به دلایلی که خارج از اراده او می باشد، توان تحویل راهکار سلامت سیناکِر را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، هریک از طرفین حق دارند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای، این قرارداد را فسخ و سفارش مربوطه را لغو نمایند.

۵- شرایط بازگرداندن کالا (حق انصراف)

۵-۱- در صورتی که خرید به صورت غیر حضوری و از طریق پرداخت آنلاین یا با واریز به حساب صورت گیرد، در این صورت طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه های تجهیزات پزشکی، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده بعد، کاربر تا ۷ روز پس از تحویل راهکار سلامت سیناکِر، حق انصراف از خرید خواهد داشت. در این صورت سیناکِر نسبت به اخذ راهکار سیناکِر اقدام و پس از کسر هزینه های حمل و نصب، مابقی وجوه به حساب معرفی شده از سوی کاربر تا ۷ روز پس از اخذ راهکار سیناکِر، واریز خواهد شد.

۵-۲- شرایط ایجاد حق انصراف برای کاربر بدین شرح است:

۵-۲-۱- راهکار سلامت سیناکِر و یا ابزارهای سیناکِر به هیچ عنوان گشوده نشده باشد.

۵-۲-۲- هیچگونه آسیب، خط و خش، تراشیدن، پارگی، شکستگی نداشته و فارغ از هرگونه ایراد ظاهری که ناشی از عملکرد کاربر باشد.

۵-۲-۳- برچسب های راهکار سیناکِر به صورت سالم حفظ شده و پاره یا مخدوش نباشد.

۵-۳- بدیهی است که در صورت وجود هریک از شرایط فوق الذکر و همچنین در صورت گشودن راهکار سلامت سیناکِر، قبل از ۷ روز (چه توسط خود کاربر و چه سرویس دهندگان سیناکِر به دستور کاربر و یا هر شخص ثالث دیگری) حق انصراف کاربر به طور کل از بین خواهد رفت. در صورت وجود ایراد و عیب در دستگاه ها، کاربر می تواند از شرایط خدمات پس از فروش تعیین شده در این مقررات استفاده نماید.

۵-۴- در صورتی که خرید به صورت حضوری بوده و پرداخت از طریق پوزهای بانکی انجام شود، در این صورت خرید به صورت حضوری محسوب شده و کاربر حق انصراف کالا را نخواهد داشت.

۶- خدمات پس از فروش

با هدف رضایت و اطمینان خاطر کاربران عزیز، راهکار سلامت سیناکِر دارای خدمات پس از فروش به شرح ذیل است:

۶-۱- کلیه ابزارهای سیناکِر موجود در راهکار سلامت سیناکِر دارای گارانتی به مدت ۲ سال شمسی از تاریخ تحویل به کاربر می باشند و شرایط شمول گارانتی به شرح ذیل و به تشخیص کارشناسان خدمات پس از فروش سیناکِر است:

الف- عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی، عدم نفوذ رطوبت و سوختگی قابل مشاهده در دستگاه؛

ب- عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی؛
ج- عدم ورود هرگونه خدشه به شماره سریال موجود در هر دستگاه اعم از محو شدن، کنده شدن و غیره؛
د- عدم وجود هرگونه آثار دستکاری و اعمال فنی بر روی قطعه؛
ه- عدم تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر‌مجاز و متفرقه (هر شخصی که غیر از کارشناسان مجموعه سیناکِر باشد، متفرقه شمرده می شود)؛
و- عدم استفاده از لوازم جانبی غیراصلی؛
ز- وجود اعتبار زمانی درج شده بر روی کارت گارانتی طلایی؛
ی- تطابق کامل شماره سریال دستگاه با شماره سریال مندرج در جدول مشخصات کارت گارانتی.

۶-۲-در صورت وجود هریک از شرایط فوق و یا در صورت اتمام دوره گارانتی طلایی، سیناکِر با اخذ هزینه تعمیرات، می تواند نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.

۶-۳- نوار تست قند خون موجود در بسته سلامت سیناکِر از زمان تحویل دارای حداقل ۶ ماه زمان انقضا می باشد و بعد از مدت مذکور، تهیه نوار تست قند خون بر عهده خریدار می باشد.

۶-۴- جهت فعال شدن گارانتی ویژه، کاربران می بایست در زمان تحویل، کارت مربوط به گارانتی را امضا نمایند که تایید می نماید که دستگاه ها به صورت سالم و به همراه ارائه آموزشات لازم تحویل کاربر گشته است و همچنین کاربر ابراز می دارد که نسبت به این مقررات آگاهی و توافق داشته است. در صورتی که کارت گارانتی توسط کاربر امضا نگردد و یا اثبات شود که کاربر از امضای اصیل خود استفاده نکرده و یا شماره مندرج در دو کارت گارانتی متعلق به کاربر و سیناکِر یکسان نباشد،  گارانتی دستگاه ها برای کاربر فعال نخواهد شد. جهت تکمیل کارت گارانتی و فعال شدن گارانتی، کاربر می بایست کارت هویتی خود را به سرویس دهندگان سیناکِر ارائه نمایند.

۶-۵- در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص نحوه استفاده از دستگاه ها و یا وجود هرگونه ابهام، پشتیبانی سیناکِر آماده پاسخگویی به کاربران گرامی می باشد.

۶-۶- لازمه اعتبار گارانتی طلایی، وجود امضا خریدار، مهر و امضا ارائه کنندگان محصول، درج تاریخ و یکسان بودن شماره دو برگ گارانتی است.

۶-۷- هم زمان با خرید بسته سلامت سیناکِر، اشتراک ۱۲ ماهه استفاده از خدمات نرم افزاری سیناکِر به خریدار تحویل می گردد.

۷- سیاست های رعایت حریم شخصی

۷-۱- سیناکِر برای ارائه خدمات خود نیاز دارد که نسبت به جمع آوری، ثبت، ضبط، تحلیل، گزارش گیری و بایگانی اطلاعات هویتی و سلامتی کاربر (به هر طریقی اعم از بایگانی بر روی واسط های با دوام مانند هارد، سی دی و غیره) اقدام نماید. کاربر حق استفاده از اطلاعات خود را اعم از سلامتی و هویتی به هریک از روش های فوق و یا هر روش دیگری در چارچوب این مقررات، اعطا می نماید.  سیناکِر تعهد می نماید که از کلیه ی اطلاعات فوق الذکر با روش های امن محافظت نموده و از افشای غیر مجاز اطلاعات خودداری نماید. سیناکِر می تواند اطلاعات سلامتی کاربر را در صورت درخواست کاربر به اشتراک گذارد و یا در فایل قابل اشتراک به کاربر تحویل نماید.

۷-۲- استثنائات حفاظت محرمانگی اطلاعات کاربر و عدم افشای غیر مجاز اطلاعات توسط سیناکِر به شرح ذیل بوده و در این موارد سیناکِر مسئولیتی در خصوص حفاظت اطلاعات محرمانه کاربر نخواهد داشت:

۷-۲-۱- در صورتی که خود کاربر اطلاعات هویتی و یا سلامتی خود را با دیگران از طریق درج کامنت، اشتراک اطلاعات و یا گزارشات و یا به هر روش دیگری به اشتراک گذارد.

۷-۲-۲- در صورتی که اطلاعات هویتی و یا سلامتی کاربر به صورت عمومی در فضاهای مجازی و حقیقی مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره وجود داشته باشد.

۷-۲-۳- سیناسنتر به جهت ارائه خدمات تکمیلی به کاربر می تواند به اطلاعات کاربر دسترسی داشته باشد اما نسبت به حفظ اطلاعات کاربر و عدم افشا غیر مجاز اطلاعات، متعهد و مسئول می باشد.

۷-۲-۴- پزشک متخصص کاربر که توسط خود کاربر معرفی گشته می تواند به اطلاعات کاربر اعم از سلامتی و هویتی دسترسی داشته باشد. دسترسی پزشک محدود به بهره گیری در خصوص تشخیص و تجویز صحیح برای کاربر بوده و حق هیچگونه برداشت تجاری و یا غیر تجاری از اطلاعات کاربر را ندارد و نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعات کاربر متعهد و مسئول است.

۷-۲-۵- سیناکِر جهت بهبود ارائه خدمات خود، نیاز دارد که از اطلاعات سلامتی کاربران (بدون استفاده از اطلاعات هویتی آن ها)، جهت انجام تحقیقات، پژوهشات علمی و بهبود و به روزرسانی برنامه های خود و یا جهت ارائه خدمات آماری استفاده نماید و همچنین ممکن است مستند به مجموع اطلاعات سلامتی کاربرهای متفاوت، تمایل به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و دیگر دستاوردهای خود داشته باشد. در صورتی که کاربر به هر دلیلی تمایل نداشته باشد که از اطلاعات سلامتی وی برای انجام تحقیقات علمی استفاده گردد، می بایست به سیناکِر، عدم اجازه ی شرکت در تحقیقات و پژوهشات را اطلاع دهد. در غیر این صورت سیناکِر جهت رشد کیفی و تحقیقاتی خود مجاز به استفاده از این اطلاعات می باشد.

۷-۳- هر کاربر دارای یک نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود می باشد که کلیه ی اطلاعات مربوط به کاربر در پنل کاربری وی ذخیره شده است. از کاربران تقاضا داریم که از یک رمز عبور مطمئن جهت افزایش سطح ایمنی پنل کاربری خود در وبسایت و نرم افزار سیناکِر، استفاده نمایند. در صورتی که رمز عبور توسط اشخاص ثالث مورد هرگونه سواستفاده ای قرار گیرد، سیناکِر مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۴- کاربر مسئولیت حفاظت از محرمانگی اطلاعات ورود و فعالیت های خود در پنل کاربری می باشد. در صورتی که به هر نحو رمز عبور و یا پنل کاربری تحت سو استفاده قرار گیرد و یا اشخاص ثالث به طور غیر مجاز به آن دسترسی پیدا نمایند، کاربر متعهد است که فورا مراتب را به پشتیبانی سیناکِر اطلاع دهد.

۷-۵- علاوه بر اطلاعات مربوط به سلامتی و هویتی، ممکن است اطلاعات مربوط به دسترسی کاربر اعم از ساعات استفاده از نرم افزار، دستگاه های موبایل هوشمند مورد استفاده، حوزه جغرافیایی محل استفاده و دیگر اطلاعاتی که برای تحلیل و گسترش کسب و کار سیناکِر و همچنین انجام بازاریابی های منطبق بر اطلاعات کاربر نیاز باشد که توسط سیناکِر جمع آوری، ثبت، ضبط و تحلیل می گردد.

۷-۶- در صورت وجود اطلاعات اقوام نزدیک کاربر (همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر و یا هر شخص دیگر) در پنل کاربر، در صورت بروز هرگونه علائم هشداردهنده در نرم افزار سیناکِر، جهت جلوگیری از خطر برای کاربر، سیناکِر مجاز است که با نزدیکان ثبت شده توسط کاربر، تماس برقرار نمایند و اطلاعات هشداردهنده مربوط به سلامتی کاربر را با آن ها در میان بگذارد. در این صورت سیناکِر مسئولیتی از جهت افشا اطلاعات سلامتی و یا هویتی کاربر نخواهد داشت.

۷-۷- در صورت تماس با سیناسنتر، جهت تکریم کاربر و نظارت بر سیناسنتر، کلیه ی مکالمات ثبت و ضبط می گردد و سیناکِر می تواند در صورت لزوم از مکالمات استفاده نماید اما در هر حال افشای غیر مجاز مکالمات توسط سیناکِر ممنوع خواهد بود.

۸- محتوا

۸-۱- محتواهای تهیه شده در راهکار سلامت سیناکِر و یا وبسایت سیناکِر بر اساس آخرین مقالات پزشکی و با ذکر منبع آن ها تهیه، تدوین و ترجمه شده است اما این محتواها صرفا جنبه اطلاع رسانی و فرعی داشته و به هیچ عنوان نمی تواند جاگزین توصیه های پزشک متخصص کاربر را بگیرد.

۸-۲-کاربر موظف است که طبق دستورالعمل های پزشک خود عمل نماید و از محتواها صرفاً به عنوان کمک در خود مراقبتی بهره بگیرد و در صورت تناقض مطالب مرتبط و نظر پزشک، تجویز و توصیه های پزشک ارجحیت دارد، همچنین در صورت وجود شرایط اضطراری می بایست سریعا با اوژانس تماس بگیرد و یا به پزشک مراجعه نماید. در صورتی که کاربر دارای سوال پزشکی است و یا نیاز به تجویز و یا مشاوره تخصصی دارد، می بایست با پزشک تماس بگیرد، سیناسنتر و یا محتواهای ارائه شده نمی توانند در این زمینه به کاربر راهنمایی نمایند.

۸-۳- کاربر نمی تواند تجویزات و توصیه های پزشک را نادیده بگیرد و یا کم اهمیت بداند و یا اینکه نوبت های معاینه خود را با پزشک لغو نماید به جهت اینکه بر محتواهای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن سیناکِر اعتماد و یا تکیه نموده است.

۸-۴- کاربر نباید بر اساس محتوای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن سیناکِر بدون مشورت با پزشک و یا دیگر متخصصان امور پزشکی، اقدامی را انجام دهد. بنابراین کاربر مسئولیت کامل دارد برای اینکه تصمیم بگیرد که در خصوص محتواهای موجود با پزشک مشورت نماید و یا اینکه بدون مشورت، از محتواها استفاده نموده و توصیه های سیناکِر را به کارگیرد.

۸-۵- با توجه به اینکه کلیه ی محتواهای علمی برگرفته از مقالات به روز و منطبق با آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته روز دنیا است و توسط سیناکِر مستقلا ایجاد و ابراز نمی گردد، سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در خصوص اثرات و یا نتایج ناشی از محتواهای ارائه شده ندارد و همچنین در صورتی که بعدا محتوای علمی مقالات نقض شود با توجه به ذات مقالات علمی که در طول زمان قابل رد و یا تایید است، سیناکِر مسئول نخواهد بود. بدیهی است سیناکِر در خصوص سایر محتواهای غیر علمی نیز که برگرفته از منابع موجود می باشد نیز هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۶- ممکن است دیگر کاربران در اپلیکیشن و یا وبسایت سیناکِر اظهار نظر کرده و کامنت هایی ارائه دهند و یا فروم ها و انجمن های تبادل بحثی تشکیل دهند که در طی آن ها توصیه ها و یا محتواهای شبه پزشکی تبادل گردد که صرفا تجربه و اظهار نظر شخصی آن افراد است. و یا اشخاص ثالث دیگری اعم از وبسایت ها، مراجع و غیره برای بازاریابی و یا به هر هدف دیگری، توصیه هایی را در وبسایت و یا اپلیکیشن سیناکِر مطرح بنمایند. همچنین ممکن است پزشکان، متخصصان حوزه سلامت، اینفلوئنسرها و دیگر اشخاص برای تبلیغات راهکار سلامت سیناکِر و یا به هر هدف دیگری در حین معرفی سیناکِر، توصیه هایی نمایند و یا محتوایی را ارائه نمایند. در هیچکدام از موارد فوق الذکر، سیناکِر مسئولیتی در خصوص محتوا و یا توصیه های ارائه شده ندارد و نخواهد داشت. کاربر آگاهی دارد که بدون مشورت با پزشک خود، نباید نسبت به اجرای هیچ کدام از توصیه و یا محتواها عمل بنماید.

۹- حقوق معنوی

۹-۱- مالکیت مادی و معنوی کلیه ی محتواهای تصویری، متنی، صوتی، فنی و غیره موجود در وبسایت یا اپلیکیشن سیناکِر و همچنین راهکار سلامت سیناکِر، متعلق به سیناکِر می باشد و هرگونه سو استفاده، برداشت، کپی، انتشار، تملک، سودجویی و غیره به صورت غیر مجاز ممنوع بوده و خاطی مسئول جبران کلیه ی خسارات وارده به سیناکِر و اشخاص ثالث می باشد.

۹-۲- کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت سیناکِر، اپلیکیشین سیناکِر و راهکار سلامت سیناکِر و کلیه ی متعلقات آن ها اعم از  نام های دامنه، لوگو، علامات تجاری و اختصاری استفاده شده توسط سیناکِر و غیره متعلق به سیناکِر می باشد.

۱۰- قوه قهریه

در صورت بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ، آتش سوزی، قطع سراسری اینترنت، اعتراض، اعتصاب و غیره که رفع آن از حیطه اختیار سیناکِر خارج باشد به نحوی که نتواند تعهدات خود را در خصوص راهکار سلامت سیناکِر به موقع و به صورت کامل ایفا نماید، در این صورت سیناکِر مسئولیتی نداشته و پس از رفع شرایط فوق الذکر می بایست مجددا و فورا نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید و یا در صورت صلاحدید نسبت به فسخ قرارداد و عودت وجه به کاربر و یا عدم ارسال راهکار اقدام نماید.

۱۱- خاتمه قرارداد

کاربر می تواند در هر زمانی پس از خرید راهکار سلامت سیناکِر، استفاده و اخذ خدمات از سیناکِر را متوقف نماید و بدین ترتیب قرارداد را فسخ نماید. بدیهی است فسخ قرارداد صرفا شامل خدمات قابل ارائه از سوی سیناکِر می باشد و اثری در ابزارهای فروخته شده سیناکِر ندارد. همچنین در صورت فسخ، هیچ مبلغی از سوی سیناکِر به کاربر قابل پرداخت نیست و کاربر حق هرگونه ادعای مطالبه وجه را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۲سایر و اطلاعات تماس

این شرایط و قوانین در ۱۲ ماده نگارش شده است که در صورت توافق کاربر به نحو مذکور در این مقررات، به عنوان یک قرارداد الزام آور دو جانبه تلقی می گردد. کاربر می تواند در صورت وجود هر ابهام و یا سوالی در خصوص این مقررات، درخواست خود را با ایمیل legal@sinacare.ir مطرح نماید.

تعاریف:

سیناکِر: شرکت راهکار هوشمند سینا یک شخصیت حقوقی ثبت شده است که کلیه حقوق مادی و معنوی مرتبط به راهکار سلامت سیناکِر و همچنین وبسایت سیناکِر، متعلق به وی بوده و در این شرایط و مقررات، اختصاراً «سیناکِر» نامیده می شود. سرویس های راهکار سلامت سیناکِر به شرح ذیل است:

۱- امکان جمع آوری، ثبت و پایش هوشمند داده های اندازه گیری شده توسط ابزارهای سیناکِر؛

۲- ارائه ی اعلانات و هشدارهای سلامت به کاربر و نزدیکان او؛

۳- امکان ارتباط با سیناسنتر؛

۴-ارائه محتوای آموزشی مربوط به حوزه سلامت.

راهکار سلامت سیناکِر: به مجموعه ی دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون، ترازو و نرم افزار سیناکِر که به هنگام تحویل دستگاه های مذکور بر روی تلفن هوشمند نصب و راه اندازی می گردد و دیگر خدماتی که توسط سیناکِر ممکن است ارائه گردد، «راهکار سلامت سیناکِر» و یا «راهکار سیناکِر» گفته می شود.

کاربر: شخصی که نسبت به خرید، نصب و استفاده از راهکار سلامت سیناکِر به هر نحو اقدام می نماید، «کاربر» نامیده می گردد. لازم به ذکر است که شخصی که نام کاربری به نام او نیست و شخصا خریدار راهکار سلامت سیناکِر نبوده اما از راهکار سلامت سیناکِر -مجموعاً یا مستقلاً – استفاده می نماید نیز به عنوان کاربر شناخته می شود.

ابزارهای سیناکِر: دستگاه های سنجش فشار خون، سنجش قند خون و ترازو، مجتمعاً و مستقلاً «ابزارهای سیناکِر» نامیده می شود.

نرم افزار سیناکِر: به برنامه کاربردی که هم زمان با خرید ابزارهای سیناکِر، قابل نصب بر تلفن های هوشمند بوده و داده های ایجاد شده توسط ابزارهای سیناکِر را به همراه داده های ارائه شده توسط کاربر، ضبط، ثبت، در صورت لزوم تحلیل و در قالب فایل های قابل اشتراک گذاری آماده می نماید، «نرم افزار سیناکِر»، گفته می شود.

سینا سنتر: به مرکز اطلاع رسانی سیناکِر که شامل مجموعه ای از متخصصین فنی جهت پشتیبانی های فنی از نرم افزارها و همچنین متخصصین حوزه سلامت که آماده اطلاع رسانی و پاسخ به کاربر در خصوص راهکار سلامت سیناکِر می باشند، «سیناسنتر» گفته می شود. در صورت اعلام هشدار نرم افزار سیناکِر به کاربر در خصوص وضع سلامت وی و یا هر سوالی که کاربر در خصوص نحوه ی کار با نرم افزار سیناکِر داشته باشد، سیناسنتر، آماده پاسخگویی و انجام اطلاع رسانی های لازم می باشد. سیناسنتر تنها به بررسی شرایط خطرزا و یا بی خطر سلامت کاربر می پردازد و کاربر را جهت رجوع به پزشک و یا اقدامات خود مراقبتی اولیه رهنمود می نماید بنابراین سیناسنتر به هیچ عنوان مشاوره پزشکی نمی دهد و همچنین تجویز نمی کند و تنها با توجه به اطلاعات مورد تایید پزشکان در نرم افزار سیناکِر، به کاربر اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهد. کاربر نمی تواند از سیناسنتر درخواست هرگونه تجویز اعم از دارویی و یا غیر دارویی و یا ارائه مشاوره های پزشکی بنماید و در صورت اصرار کاربر و تجویز و یا ارائه مشاوره ای از سوی سیناسنتر، مسئولیت ورود هرگونه آسیب و یا خسارت احتمالی به کاربر و اشخاص ثالث، برعهده خود کاربر بوده و سیناکِر مسئولیتی نخواهد داشت.

وبسایت سیناکِر: «وبسایت سیناکِر» به آدرس www.sinacare.ir و یا هر آدرس اینترنتی و دامنه ی دیگری است که به صفحه اصلی سیناکِر متصل گردد.

افشا غیر مجاز اطلاعات: افشا اطلاعات هویتی به همراه اطلاعات سلامتی به اشخاصی به جز سیناسنتر، پزشک متخصص کاربر، اقوام نزدیک کاربر در صورت رضایت کاربر و هر شخصی که توسط کاربر درخواست و معرفی گردد و یا مراجع انتظامی و دولتی و یا مراجع قضایی با حکم قضایی، «افشا غیر مجاز اطلاعات» نامیده می شود. بدیهی است که طبق چارچوب این مقررات، افشا و یا استفاده از اطلاعات سلامتی بدون ذکر اطلاعات هویتی و یا بالعکس، افشا مجاز اطلاعات می باشد.

۱- مقررات عمومی:

۱-۱- خرید راهکار سلامت سیناکِر به همراه نصب و استفاده از نرم افزار سیناکِر، به معنای آگاهی از این شرایط و مقررات و همچنین اعلام توافق با آن ها محسوب می گردد.

۱-۲- به هنگام نصب نرم افزار سیناکِر، ایمیلی برای کاربر جهت تایید به عنوان یک ایجاب الزام آور برای توافق با این شرایط و مقررات ارسال می گردد که در صورت کلیک بر لینک ارسالی، به معنای قبول این مقررات و انعقاد قرارداد فی مابین سیناکِر و کاربر به شرح مذکور در این مقررات می باشد. سیناکِر متن قراردادی شرایط و مقررات توافق شده را با نام کاربری کاربر ذخیره می نماید و به جز موارد مذکور در این شرایط و مقررات، سیناکِر تعهد دیگری نسبت به کاربر نخواهد داشت.

۱-۳- راهکار سلامت سیناکِر نسبت به جمع آوری، استفاده، تحلیل و حتی افشا اطلاعات کاربر با پزشک کاربر در صورتی که این قابلیت توسط کاربر فعال شده باشد، اقدام می نماید. در صورتی که کاربر به انجام موارد مذکور رضایت نداشته باشد، امکان دسترسی و استفاده از نرم افزار سیناکِر را نخواهد داشت و در صورت استفاده از آن، بدین معناست که قوانین مقرر را پذیرفته و قبول دارد. در هر صورت کاربر می تواند از ابزارهای سیناکِر استفاده نماید.

۱-۴- سیناکِر می تواند در هر زمان نسبت به تغییر این شرایط و مقررات اقدام نماید و ادامه استفاده کاربر از راهکار سلامت سیناکِر، به معنای پذیرش و توافق نسبت به مقررات به روزرسانی شده است. در صورتی که تغییرات اساسی باشد، سیناکِر می تواند تغییر را از طریق ارسال نوتیفیکیشن، نصب بنر در وبسایت و یا نرم افزار و به هر طریق دیگری که صلاح بداند به کاربر اطلاع رسانی نماید.

۱-۵- سیناکِر می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قوانین، کلیه ی حقوق و تعهدات خود را به غیر انتقال دهد.

۱-۶- این مقررات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نوشته شده و در صورت تایید کاربر به عنوان قرارداد فی مابین سیناکِر و کاربر منعقد می گردد.

۲- شرایط استفاده از راهکارسلامت سیناکِر

۲-۱- راهکار سلامت سیناکِر به صورت مجموعه ای از کالا و خدمات و طبق این قوانین و شرایط به کاربر فروخته می شود. بنابراین:

اولا) کاربر نمی تواند ابزارهای سیناکِر را جدا از نرم افزار سیناکِر و دیگر خدمات موجود در راهکارسلامت سیناکِر خریداری نماید. بدیهی است که در صورت تمایل می تواند فقط از ابزارهای سیناکِر استفاده نماید. همچنین می تواند ابزارهای سیناکِر را به صورت جداگانه به همراه نرم افزار سیناکِر و خدمات مربوطه خریداری نماید اما جدا سازی ابزار از خدمات در حین خرید، امکان پذیر نیست.

ثانیا) قیمت مربوط به راهکار سلامت سیناکِر مرتبط با مجموعه ی کالا و خدمات مربوطه است. قیمت ابزارهای سیناکِر طبق تعرفه ارائه شده از سوی سازمان تجهیزات پزشکی ایران قیمت گذاری شده و ما به التفات قیمت مربوط به خدمات و نرم افزاری است که در راهکار سلامت سیناکِر به فروش می رسد.

ثالثا) ممکن است به دلیل شرایط خاص بازار و یا دلایل دیگر، در هنگام فروش راهکار سلامت سیناکِر،  بعضی از ابزارهای سیناکِر، تامین نشده باشد و بنابراین کلیه ی ابزارها در راهکار سلامت سیناکِر وجود نداشته باشد. در این صورت قیمت راهکار سلامت سیناکِر با توجه به ابزارهای موجود سیناکِر تعدیل خواهد شد. در صورتی که بعداً ابزار تامین شود، موضوع به اطلاع کاربر خواهد رسید و کاربر می تواند در صورت صلاحدید نسبت به خرید آن ابزار به صورت جداگانه نیز اقدام نمایند. بدیهی است که پس از خرید، آن ابزار نیز با نرم افزار سیناکِر، هماهنگ شده و گارانتی آن نیز از زمان تحویل به کاربر شروع خواهد شد.

۲-۲- راهکار سلامت سیناکِر و محتوا و خدمات وبسایت سیناکِر برای مقاصد و استفاده غیر تجاری در اختیار کاربر قرار می گیرد. هرگونه سو استفاده از آن ها، متناقض حقوق معنوی و مادی سیناکِر است و دارای پیگرد قانونی می باشد. هرگونه استفاده تجاری از راهکار سلامت سیناکِر، اطلاعات، محتوا، خدمات موجود در وبسایت سیناکِر و غیره تنها با کسب توافق کتبی سیناکِر، مجاز است. استفاده از محتویات وبسایت سیناکِر برای مصارفی بدون انتفاع مادی و با ذکر منبع، بلا مانع می باشد.

۲-۳- کاربر می بایست به هنگام خرید و استفاده از راهکار سلامت سیناکِر، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود به صورت دقیق و کامل اقدام نماید. پیشنهاد می شود که کاربر با نام و مشخصات فردی که متقاضی استفاده از این دستگاه ها است، اقدام به خرید راهکار بنمایند. در هر صورت، در هنگام راه اندازی و نصب نرم افزار سیناکِر، مشخصات هویتی و اطلاعات سلامتی متقاضی استفاده از راهکار سیناکِر می بایست به عنوان کاربر ثبت و وارد گردد.

۲-۴- کاربر می بایست به هنگام استفاده از نرم افزار، مشخصات مربوط به سلامتی و سابقه بیماری های خود را تکمیل نماید و به سوالات مربوط به سلامت و بهداشت که توسط نرم افزار سیناکِر عنوان می گردد طبق سوابق پزشکی و سلامتی خود پاسخ دهد. در صورتی که این اطلاعات به صورت ناقص و یا اشتباه تکمیل شود، مسئولیت تحلیل و نتیجه نادرست حاصل از نرم افزار و یا خطا در هشدارهای نرم افزار بر عهده کاربر می باشد.

۲-۵- کاربر آگاهی دارد و می پذیرد که راهکار سیناکِر اعم از نرم افزار سیناکِر، وبسایت سیناکِر و سیناسنتر، به هیچ عنوان جایگزین پزشک متخصص نبوده و تنها به خود مراقبتی کاربر کمک می نماید. بنابراین کاربر برای هرگونه تشخیص، تجویز، اعلام علائم مشکوک یا خطرناک، اخذ مشاوره پزشکی و غیره می بایست به پزشک متخصص مراجعه نماید و از خدمات سیناکِر صرفا جهت افزایش خود مراقبتی و یا ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سلامتی خود استفاده نماید. بدیهی است که کاربر مسئول هرگونه قصور در تماس با پزشک و اخذ مشاوره از متخصصین حوزه سلامتی بوده و سیناکِر هیچ گونه مسئولیتی در قبال کوتاهی کاربر نخواهد داشت.

۲-۶- سیناکِر تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات صحیح و دقیق مبذول خواهد داشت اما با توجه به نقش پررنگ تکنولوژی در راهکار سلامت سیناکِر و خطاپذیر بودن آن، کاربر توافق می نماید که سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای سیستمی، ساختاری، نرم افزاری، خطا در ابراز هشدار، خطا در تحلیل اطلاعات و هرگونه خطا و اشتباه دیگری نداشته و از راهکار سلامت سیناکِر تنها به عنوان ابزاری فرعی جهت انجام خود مراقبتی استفاده می نماید و هرگونه تصمیم گیری در خصوص وضع سلامت خود را منوط به خدمات سیناکِر نکرده و نخواهد کرد. لازم به ذکر است که در صورت وجود خطا در راهکار سلامت سیناکِر، کاربر می تواند طبق ضوابط خدمات پس از فروش، درخواست رفع خطاهای موجود را از سیناکِر بنماید.

۲-۷- کلیه ابزارهای سیناکِر دارای استاندارد می باشند. کاربر می بایست از ابزارهای سیناکِر طبق دستورالعمل هر دستگاه استفاده نماید. برای مثال، جهت اندازه گیری فشار خون، شرایط استقرار بدن و استقرار دستگاه سنجش فشار خون می بایست کاملا رعایت شود. در صورتی که کلیه ی دستورات رعایت گردد و ابزارهای سیناکِر خطا گسترده ای داشته باشد، سیناکِر طبق شرایط خدمات پس از فروش مقرر در این مقررات مسئول خواهد بود.

۲-۸- اطلاعات و بروشورهای ابزارهای سیناکِر و یا دیگر محتواهای موجود در راهکار سلامت سیناکِر، صرفا برای اطلاع رسانی بوده و جنبه مشاوره ندارد. کاربر باید قبل از استفاده، نسبت به کسب اطلاعات حرفه ای و اخذ مشاوره از پزشک مربوطه اقدام نماید. در صورت عدم آگاهی، اطلاع و ناتوانی کاربر در استفاده از راهکار سلامت سیناکِر (علی رغم آموزش ها و بروشورهای ارائه شده) و یا ایجاد خسارت نسبت به خود و یا اشخاص ثالث، تمامی مسئولیت های آن بر عهده کاربر است و سیناکِر در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۲-۹- سیناکِر نسبت به بروز عوارض جسمی و بیماری های ناشی از استفاده از ابزارهای سیناکِر، مسئولیتی ندارد اما تمامی همکاری های لازم را جهت برقراری ارتباط با تولید کننده و پاسخگویی آن ها خواهد داشت. همچنین سیناکِر به هیچ عنوان تعهدی به ارائه خدمات اورژانسی، فوری و خارج از عرف نمی دهد و صرفا در چارچوب این شرایط و مقررات و سیاست های خود اقدام به ارائه خدمات و راهنمایی جهت خود مراقبتی کاربر می دهد.

۳- شرایط خرید راهکار سلامت سیناکِر

۳-۱- کاربر می تواند به هریک از روش های موجود از جمله خرید آنلاین از وبسایت سیناکِر، نسبت به خرید راهکار سلامت سیناکِر اقدام نماید. در صورتی که از وبسایت های دیگر نیز به صورت آنلاین اقدام به خریداری نماید، در هر صورت نسبت به پذیرش مفاد این مقررات اعلام و اقرار داشته است.

۳-۲- بهای راهکار سلامت سیناکِر توسط کاربر به صورت غیر حضوری از طریق آنلاین و درگاه موجود در وبسایت و یا از طریق واریز به حساب با شناسه پرداخت و یا حضوری، به هنگام تحویل از طریق دستگاه های پوز بانکی پرداخت خواهند شد. پس از پرداخت، خرید توسط کاربر قطعی می گردد.

۳-۳-در صورتی که کاربر درخواست پرداخت حضوری نماید، در این صورت، می بایست پیش پرداخت اعلام شده از سوی سیناکِر را به عنوان ودیعه به سیناکِر پرداخت نماید. پس از پرداخت پیش پرداخت، پروسه آماده سازی و ارسال بسته و شرح حال گیری از کاربر جهت درج در سوابق کاربر شروع می شود. کاربر می تواند تا قبل از مرحله شرح حال گیری از خرید خود انصراف داده و در این صورت ودیعه به حساب کاربر عودت داده می شود. شرح حال گیری بدین صورت است که همکاران سیناکِر با کاربر تماس خواهند گرفت و کلیه ی سوابق پزشکی ایشان را اخذ و در سیستم ثبت می نمایند که راهکار سلامت سیناکِر بر اساس آن سوابق، خدمات موثرتری ارائه خواهد نمود. در صورتی که کاربر پس از شرح حال گیری انجام شده توسط سیناکِر، انصراف از خرید خود را اعلام نماید در این صورت سفارش متوقف خواهد شد اما ودیعه اخذ شده به کاربر عودت نخواهد شد و به عنوان هزینه های انجام شده برای بسته بندی، شرح حال گیری و غیره توسط سیناکِر، در نظر گرفته خواهد شد.

۳-۴- در صورتی که مقرر باشد پرداخت به هنگام تحویل توسط کاربر انجام گیرد، با توجه به مقررات مرتبط با تجهیزات پزشکی و رعایت بهداشت فردی، کاربر می بایست وجه را قبل از هرگونه بازکردن، نصب کردن، استفاده کردن و یا تست کردن راهکار سلامت سیناکِر جهت قطعی نمودن خرید، پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در موعد تعیین شده توسط کاربر، سرویس دهندگان سیناکِر حق دارند از تحویل راهکار خودداری و سفارش را لغو نمایند.

۳-۵- کاربر به هنگام خرید کالا، مشخصات و زمان مناسب جهت دریافت کالا را اعلام داشته و سرویس دهندگان سیناکِر به صورت حضوری راهکار سلامت سیناکِر را به کاربر تحویل می دهند. سرویس دهندگان کلیه ی آموزش های لازم جهت استفاده از ابزارهای سیناکِر و نرم افزار سیناکِر را به کاربر ارائه می نمایند. سرویس دهندگان سیناکِر نسبت به ثبت نام و ایجاد نام کاربری برای کاربر نیز به صورت حضوری اقدام می نمایند.

۴- شرایط حمل و تحویل ابزارهای سیناکِر

۴-۱- راهکار های سلامت سیناکِر به صورت ویژه به کاربر تحویل می گردد. بدین معنا که کلیه ی هزینه های بیمه و حمل راهکار بر عهده سیناکِر می باشد و کاربر هیچ گونه مبلغی جهت حمل، نصب و یا آموزش به سرویس دهندگان سیناکِر پرداخت نخواهد کرد. تنها در صورتی که کاربر در زمان و آدرس مقرر جهت دریافت راهکار سیناکِر حضور نداشته باشد، هزینه ارسال مجدد راهکار سلامت سیناکِر بر عهده کاربر خواهد بود.

۴-۲- کاربر می تواند تا ۲۴ ساعت قبل از زمان مقرر برای تحویل کالا، از طریق تماس با پشتیبانی سیناکِر، نسبت به تغییر آدرس اعلامی خود اقدام نماید.

۴-۳- در صورتی که سیناکِر به دلایلی که خارج از اراده او می باشد، توان تحویل راهکار سلامت سیناکِر را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، هریک از طرفین حق دارند بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای، این قرارداد را فسخ و سفارش مربوطه را لغو نمایند.

۵- شرایط بازگرداندن کالا (حق انصراف)

۵-۱- در صورتی که خرید به صورت غیر حضوری و از طریق پرداخت آنلاین یا با واریز به حساب صورت گیرد، در این صورت طبق ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک و آیین نامه های تجهیزات پزشکی، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده بعد، کاربر تا ۷ روز پس از تحویل راهکار سلامت سیناکِر، حق انصراف از خرید خواهد داشت. در این صورت سیناکِر نسبت به اخذ راهکار سیناکِر اقدام و پس از کسر هزینه های حمل و نصب، مابقی وجوه به حساب معرفی شده از سوی کاربر تا ۷ روز پس از اخذ راهکار سیناکِر، واریز خواهد شد.

۵-۲- شرایط ایجاد حق انصراف برای کاربر بدین شرح است:

۵-۲-۱- راهکار سلامت سیناکِر و یا ابزارهای سیناکِر به هیچ عنوان گشوده نشده باشد.

۵-۲-۲- هیچگونه آسیب، خط و خش، تراشیدن، پارگی، شکستگی نداشته و فارغ از هرگونه ایراد ظاهری که ناشی از عملکرد کاربر باشد.

۵-۲-۳- برچسب های راهکار سیناکِر به صورت سالم حفظ شده و پاره یا مخدوش نباشد.

۵-۳- بدیهی است که در صورت وجود هریک از شرایط فوق الذکر و همچنین در صورت گشودن راهکار سلامت سیناکِر، قبل از ۷ روز (چه توسط خود کاربر و چه سرویس دهندگان سیناکِر به دستور کاربر و یا هر شخص ثالث دیگری) حق انصراف کاربر به طور کل از بین خواهد رفت. در صورت وجود ایراد و عیب در دستگاه ها، کاربر می تواند از شرایط خدمات پس از فروش تعیین شده در این مقررات استفاده نماید.

۵-۴- در صورتی که خرید به صورت حضوری بوده و پرداخت از طریق پوزهای بانکی انجام شود، در این صورت خرید به صورت حضوری محسوب شده و کاربر حق انصراف کالا را نخواهد داشت.

۶- خدمات پس از فروش

با هدف رضایت و اطمینان خاطر کاربران عزیز، راهکار سلامت سیناکِر دارای خدمات پس از فروش به شرح ذیل است:

۶-۱- کلیه ابزارهای سیناکِر موجود در راهکار سلامت سیناکِر دارای گارانتی به مدت ۲ سال شمسی از تاریخ تحویل به کاربر می باشند و شرایط شمول گارانتی به شرح ذیل و به تشخیص کارشناسان خدمات پس از فروش سیناکِر است:

الف- عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی، عدم نفوذ رطوبت و سوختگی قابل مشاهده در دستگاه؛
ب- عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی؛
ج- عدم ورود هرگونه خدشه به شماره سریال موجود در هر دستگاه اعم از محو شدن، کنده شدن و غیره؛
د- عدم وجود هرگونه آثار دستکاری و اعمال فنی بر روی قطعه؛
ه- عدم تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر‌مجاز و متفرقه (هر شخصی که غیر از کارشناسان مجموعه سیناکِر باشد، متفرقه شمرده می شود)؛
و- عدم استفاده از لوازم جانبی غیراصلی؛
ز- وجود اعتبار زمانی درج شده بر روی کارت گارانتی طلایی؛
ی- تطابق کامل شماره سریال دستگاه با شماره سریال مندرج در جدول مشخصات کارت گارانتی.

۶-۲-در صورت وجود هریک از شرایط فوق و یا در صورت اتمام دوره گارانتی طلایی، سیناکِر با اخذ هزینه تعمیرات، می تواند نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.

۶-۳- نوار تست قند خون موجود در بسته سلامت سیناکِر از زمان تحویل دارای حداقل ۶ ماه زمان انقضا می باشد و بعد از مدت مذکور، تهیه نوار تست قند خون بر عهده خریدار می باشد.

۶-۴- جهت فعال شدن گارانتی ویژه، کاربران می بایست در زمان تحویل، کارت مربوط به گارانتی را امضا نمایند که تایید می نماید که دستگاه ها به صورت سالم و به همراه ارائه آموزشات لازم تحویل کاربر گشته است و همچنین کاربر ابراز می دارد که نسبت به این مقررات آگاهی و توافق داشته است. در صورتی که کارت گارانتی توسط کاربر امضا نگردد و یا اثبات شود که کاربر از امضای اصیل خود استفاده نکرده و یا شماره مندرج در دو کارت گارانتی متعلق به کاربر و سیناکِر یکسان نباشد،  گارانتی دستگاه ها برای کاربر فعال نخواهد شد. جهت تکمیل کارت گارانتی و فعال شدن گارانتی، کاربر می بایست کارت هویتی خود را به سرویس دهندگان سیناکِر ارائه نمایند.

۶-۵- در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص نحوه استفاده از دستگاه ها و یا وجود هرگونه ابهام، پشتیبانی سیناکِر آماده پاسخگویی به کاربران گرامی می باشد.

۶-۶- لازمه اعتبار گارانتی طلایی، وجود امضا خریدار، مهر و امضا ارائه کنندگان محصول، درج تاریخ و یکسان بودن شماره دو برگ گارانتی است.

۶-۷- هم زمان با خرید بسته سلامت سیناکِر، اشتراک ۱۲ ماهه استفاده از خدمات نرم افزاری سیناکِر به خریدار تحویل می گردد.

۷- سیاست های رعایت حریم شخصی

۷-۱- سیناکِر برای ارائه خدمات خود نیاز دارد که نسبت به جمع آوری، ثبت، ضبط، تحلیل، گزارش گیری و بایگانی اطلاعات هویتی و سلامتی کاربر (به هر طریقی اعم از بایگانی بر روی واسط های با دوام مانند هارد، سی دی و غیره) اقدام نماید. کاربر حق استفاده از اطلاعات خود را اعم از سلامتی و هویتی به هریک از روش های فوق و یا هر روش دیگری در چارچوب این مقررات، اعطا می نماید.  سیناکِر تعهد می نماید که از کلیه ی اطلاعات فوق الذکر با روش های امن محافظت نموده و از افشای غیر مجاز اطلاعات خودداری نماید. سیناکِر می تواند اطلاعات سلامتی کاربر را در صورت درخواست کاربر به اشتراک گذارد و یا در فایل قابل اشتراک به کاربر تحویل نماید.

۷-۲- استثنائات حفاظت محرمانگی اطلاعات کاربر و عدم افشای غیر مجاز اطلاعات توسط سیناکِر به شرح ذیل بوده و در این موارد سیناکِر مسئولیتی در خصوص حفاظت اطلاعات محرمانه کاربر نخواهد داشت:

۷-۲-۱- در صورتی که خود کاربر اطلاعات هویتی و یا سلامتی خود را با دیگران از طریق درج کامنت، اشتراک اطلاعات و یا گزارشات و یا به هر روش دیگری به اشتراک گذارد.

۷-۲-۲- در صورتی که اطلاعات هویتی و یا سلامتی کاربر به صورت عمومی در فضاهای مجازی و حقیقی مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره وجود داشته باشد.

۷-۲-۳- سیناسنتر به جهت ارائه خدمات تکمیلی به کاربر می تواند به اطلاعات کاربر دسترسی داشته باشد اما نسبت به حفظ اطلاعات کاربر و عدم افشا غیر مجاز اطلاعات، متعهد و مسئول می باشد.

۷-۲-۴- پزشک متخصص کاربر که توسط خود کاربر معرفی گشته می تواند به اطلاعات کاربر اعم از سلامتی و هویتی دسترسی داشته باشد. دسترسی پزشک محدود به بهره گیری در خصوص تشخیص و تجویز صحیح برای کاربر بوده و حق هیچگونه برداشت تجاری و یا غیر تجاری از اطلاعات کاربر را ندارد و نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعات کاربر متعهد و مسئول است.

۷-۲-۵- سیناکِر جهت بهبود ارائه خدمات خود، نیاز دارد که از اطلاعات سلامتی کاربران (بدون استفاده از اطلاعات هویتی آن ها)، جهت انجام تحقیقات، پژوهشات علمی و بهبود و به روزرسانی برنامه های خود و یا جهت ارائه خدمات آماری استفاده نماید و همچنین ممکن است مستند به مجموع اطلاعات سلامتی کاربرهای متفاوت، تمایل به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و دیگر دستاوردهای خود داشته باشد. در صورتی که کاربر به هر دلیلی تمایل نداشته باشد که از اطلاعات سلامتی وی برای انجام تحقیقات علمی استفاده گردد، می بایست به سیناکِر، عدم اجازه ی شرکت در تحقیقات و پژوهشات را اطلاع دهد. در غیر این صورت سیناکِر جهت رشد کیفی و تحقیقاتی خود مجاز به استفاده از این اطلاعات می باشد.

۷-۳- هر کاربر دارای یک نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود می باشد که کلیه ی اطلاعات مربوط به کاربر در پنل کاربری وی ذخیره شده است. از کاربران تقاضا داریم که از یک رمز عبور مطمئن جهت افزایش سطح ایمنی پنل کاربری خود در وبسایت و نرم افزار سیناکِر، استفاده نمایند. در صورتی که رمز عبور توسط اشخاص ثالث مورد هرگونه سواستفاده ای قرار گیرد، سیناکِر مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۴- کاربر مسئولیت حفاظت از محرمانگی اطلاعات ورود و فعالیت های خود در پنل کاربری می باشد. در صورتی که به هر نحو رمز عبور و یا پنل کاربری تحت سو استفاده قرار گیرد و یا اشخاص ثالث به طور غیر مجاز به آن دسترسی پیدا نمایند، کاربر متعهد است که فورا مراتب را به پشتیبانی سیناکِر اطلاع دهد.

۷-۵- علاوه بر اطلاعات مربوط به سلامتی و هویتی، ممکن است اطلاعات مربوط به دسترسی کاربر اعم از ساعات استفاده از نرم افزار، دستگاه های موبایل هوشمند مورد استفاده، حوزه جغرافیایی محل استفاده و دیگر اطلاعاتی که برای تحلیل و گسترش کسب و کار سیناکِر و همچنین انجام بازاریابی های منطبق بر اطلاعات کاربر نیاز باشد که توسط سیناکِر جمع آوری، ثبت، ضبط و تحلیل می گردد.

۷-۶- در صورت وجود اطلاعات اقوام نزدیک کاربر (همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر و یا هر شخص دیگر) در پنل کاربر، در صورت بروز هرگونه علائم هشداردهنده در نرم افزار سیناکِر، جهت جلوگیری از خطر برای کاربر، سیناکِر مجاز است که با نزدیکان ثبت شده توسط کاربر، تماس برقرار نمایند و اطلاعات هشداردهنده مربوط به سلامتی کاربر را با آن ها در میان بگذارد. در این صورت سیناکِر مسئولیتی از جهت افشا اطلاعات سلامتی و یا هویتی کاربر نخواهد داشت.

۷-۷- در صورت تماس با سیناسنتر، جهت تکریم کاربر و نظارت بر سیناسنتر، کلیه ی مکالمات ثبت و ضبط می گردد و سیناکِر می تواند در صورت لزوم از مکالمات استفاده نماید اما در هر حال افشای غیر مجاز مکالمات توسط سیناکِر ممنوع خواهد بود.

۸- محتوا

۸-۱- محتواهای تهیه شده در راهکار سلامت سیناکِر و یا وبسایت سیناکِر بر اساس آخرین مقالات پزشکی و با ذکر منبع آن ها تهیه، تدوین و ترجمه شده است اما این محتواها صرفا جنبه اطلاع رسانی و فرعی داشته و به هیچ عنوان نمی تواند جاگزین توصیه های پزشک متخصص کاربر را بگیرد.

۸-۲-کاربر موظف است که طبق دستورالعمل های پزشک خود عمل نماید و از محتواها صرفاً به عنوان کمک در خود مراقبتی بهره بگیرد و در صورت تناقض مطالب مرتبط و نظر پزشک، تجویز و توصیه های پزشک ارجحیت دارد، همچنین در صورت وجود شرایط اضطراری می بایست سریعا با اوژانس تماس بگیرد و یا به پزشک مراجعه نماید. در صورتی که کاربر دارای سوال پزشکی است و یا نیاز به تجویز و یا مشاوره تخصصی دارد، می بایست با پزشک تماس بگیرد، سیناسنتر و یا محتواهای ارائه شده نمی توانند در این زمینه به کاربر راهنمایی نمایند.

۸-۳- کاربر نمی تواند تجویزات و توصیه های پزشک را نادیده بگیرد و یا کم اهمیت بداند و یا اینکه نوبت های معاینه خود را با پزشک لغو نماید به جهت اینکه بر محتواهای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن سیناکِر اعتماد و یا تکیه نموده است.

۸-۴- کاربر نباید بر اساس محتوای ارائه شده در وبسایت و اپلیکیشن سیناکِر بدون مشورت با پزشک و یا دیگر متخصصان امور پزشکی، اقدامی را انجام دهد. بنابراین کاربر مسئولیت کامل دارد برای اینکه تصمیم بگیرد که در خصوص محتواهای موجود با پزشک مشورت نماید و یا اینکه بدون مشورت، از محتواها استفاده نموده و توصیه های سیناکِر را به کارگیرد.

۸-۵- با توجه به اینکه کلیه ی محتواهای علمی برگرفته از مقالات به روز و منطبق با آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته روز دنیا است و توسط سیناکِر مستقلا ایجاد و ابراز نمی گردد، سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در خصوص اثرات و یا نتایج ناشی از محتواهای ارائه شده ندارد و همچنین در صورتی که بعدا محتوای علمی مقالات نقض شود با توجه به ذات مقالات علمی که در طول زمان قابل رد و یا تایید است، سیناکِر مسئول نخواهد بود. بدیهی است سیناکِر در خصوص سایر محتواهای غیر علمی نیز که برگرفته از منابع موجود می باشد نیز هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۶- ممکن است دیگر کاربران در اپلیکیشن و یا وبسایت سیناکِر اظهار نظر کرده و کامنت هایی ارائه دهند و یا فروم ها و انجمن های تبادل بحثی تشکیل دهند که در طی آن ها توصیه ها و یا محتواهای شبه پزشکی تبادل گردد که صرفا تجربه و اظهار نظر شخصی آن افراد است. و یا اشخاص ثالث دیگری اعم از وبسایت ها، مراجع و غیره برای بازاریابی و یا به هر هدف دیگری، توصیه هایی را در وبسایت و یا اپلیکیشن سیناکِر مطرح بنمایند. همچنین ممکن است پزشکان، متخصصان حوزه سلامت، اینفلوئنسرها و دیگر اشخاص برای تبلیغات راهکار سلامت سیناکِر و یا به هر هدف دیگری در حین معرفی سیناکِر، توصیه هایی نمایند و یا محتوایی را ارائه نمایند. در هیچکدام از موارد فوق الذکر، سیناکِر مسئولیتی در خصوص محتوا و یا توصیه های ارائه شده ندارد و نخواهد داشت. کاربر آگاهی دارد که بدون مشورت با پزشک خود، نباید نسبت به اجرای هیچ کدام از توصیه و یا محتواها عمل بنماید

۹- حقوق معنوی

۹-۱- مالکیت مادی و معنوی کلیه ی محتواهای تصویری، متنی، صوتی، فنی و غیره موجود در وبسایت یا اپلیکیشن سیناکِر و همچنین راهکار سلامت سیناکِر، متعلق به سیناکِر می باشد و هرگونه سو استفاده، برداشت، کپی، انتشار، تملک، سودجویی و غیره به صورت غیر مجاز ممنوع بوده و خاطی مسئول جبران کلیه ی خسارات وارده به سیناکِر و اشخاص ثالث می باشد.

۹-۲- کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت سیناکِر، اپلیکیشین سیناکِر و راهکار سلامت سیناکِر و کلیه ی متعلقات آن ها اعم از  نام های دامنه، لوگو، علامات تجاری و اختصاری استفاده شده توسط سیناکِر و غیره متعلق به سیناکِر می باشد.

۱۰- قوه قهریه

در صورت بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ، آتش سوزی، قطع سراسری اینترنت، اعتراض، اعتصاب و غیره که رفع آن از حیطه اختیار سیناکِر خارج باشد به نحوی که نتواند تعهدات خود را در خصوص راهکار سلامت سیناکِر به موقع و به صورت کامل ایفا نماید، در این صورت سیناکِر مسئولیتی نداشته و پس از رفع شرایط فوق الذکر می بایست مجددا و فورا نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید و یا در صورت صلاحدید نسبت به فسخ قرارداد و عودت وجه به کاربر و یا عدم ارسال راهکار اقدام نماید.

۱۱- خاتمه قرارداد

کاربر می تواند در هر زمانی پس از خرید راهکار سلامت سیناکِر، استفاده و اخذ خدمات از سیناکِر را متوقف نماید و بدین ترتیب قرارداد را فسخ نماید. بدیهی است فسخ قرارداد صرفا شامل خدمات قابل ارائه از سوی سیناکِر می باشد و اثری در ابزارهای فروخته شده سیناکِر ندارد. همچنین در صورت فسخ، هیچ مبلغی از سوی سیناکِر به کاربر قابل پرداخت نیست و کاربر حق هرگونه ادعای مطالبه وجه را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۲سایر و اطلاعات تماس

این شرایط و قوانین در ۱۲ ماده نگارش شده است که در صورت توافق کاربر به نحو مذکور در این مقررات، به عنوان یک قرارداد الزام آور دو جانبه تلقی می گردد. کاربر می تواند در صورت وجود هر ابهام و یا سوالی در خصوص این مقررات، درخواست خود را با ایمیل legal@sinacare.ir مطرح نماید.