پایش آنلاین سیناکِر

مراقبت مداوم داده‌های سلامت از راه دور توسط تیم پزشکی سیناکِر

 

پزشکان سیناکِر

  • به‌صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتیتان با شما در میان می‌گذارند‌
  • در رسیدن به اهداف سلامتیتان، به شما کمک می‌کنند

پایش آنلاین سیناکِر

مراقبت مداوم داده‌های سلامت از راه دور توسط تیم پزشکی سیناکِر

 

پزشکان سیناکِر

  • به‌صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتیتان با شما در میان می‌گذارند‌
  • در رسیدن به اهداف سلامتیتان، به شما کمک می‌کنند

پایش آنلاین سیناکِر

مراقبت مداوم داده‌های سلامت از راه دور توسط تیم پزشکی سیناکِر

پزشکان سیناکِر

  • به‌صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند.
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتیتان با شما در میان می‌گذارند‌.
  • در رسیدن به اهداف سلامتیتان، به شما کمک می‌کنند.

مزایای سرویس پایش آنلاین سیناکِر

پیگیری-روند-سلامت-کاربر-توسط-پزشک

پیگیری فعال روند سلامت کاربر توسط پزشک

کاهش-رفت-و-آمدهای-بی_مورد

کاهش رفت و آمدهای بی‌مورد

تماس-پزشک-با-کاربر-در-شرایط-اضطرار-حتی-بدون-درخواست

تماس پزشک با کاربر در شرایط اضطرار حتی بدون درخواست

پایش-هوشمند-و-ایمن-داده_های-سلامت

پایش هوشمند و ایمن داده‌های سلامت

تشخیص-زودهنگام-بیماری_ها-و-عوارض-آن

تشخیص زودهنگام بیماری ها و عوارض آن

جلسات-منظم-تلفنی-برای-بررسی-سلامت-کاربر

جلسات منظم تلفنی برای بررسی سلامت کاربر

کاهش-هزینه_های-تحمیلی-درمان-با-خودمراقبتی-هوشمند

کاهش هزینه‌های تحمیلی درمان با خودمراقبتی هوشمند

هدف_گذاری-برای-ارتقا-وضعیت-سلامت

هدف گذاری برای ارتقا وضعیت سلامت

بازخورد-سیستمی-و-در-لحظه_ی-وضعیت-داده_های-سلامت

بازخورد سیستمی و در لحظه‌ی وضعیت داده‌های سلامت

بهینه_سازی-وضعیت-سبک-زندگی-و-سلامت

ارتقا سبک زندگی و سلامت

مزایای سرویس پایش آنلاین سیناکِر

پیگیری-روند-سلامت-کاربر-توسط-پزشک

پیگیری فعال روند سلامت کاربر توسط پزشک

جلسات-منظم-تلفنی-برای-بررسی-سلامت-کاربر

جلسات منظم تلفنی برای بررسی سلامت کاربر

کاهش رفت و آمدهای بی‌مورد

کاهش هزینه‌های تحمیلی درمان با خودمراقبتی هوشمند

تماس پزشک با کاربر در شرایط اضطرار حتی بدون درخواست

بهینه_سازی-وضعیت-سبک-زندگی-و-سلامت

ارتقا سبک زندگی و سلامت

بازخورد-سیستمی-و-در-لحظه_ی-وضعیت-داده_های-سلامت

بازخورد سیستمی و در لحظه‌ی وضعیت داده‌های سلامت

هدف_گذاری-برای-ارتقا-وضعیت-سلامت

هدف گذاری برای ارتقا وضعیت سلامت

پایش-هوشمند-و-ایمن-داده_های-سلامت

پایش هوشمند و ایمن داده‌های سلامت

تشخیص-زودهنگام-بیماری_ها-و-عوارض-آن

تشخیص زودهنگام بیماری ها و عوارض آن

۰
تعداد پزشکان همراه
۰
تعداد بیماران تحت پوشش
۰
تعداد داده سلامت
۰
تعداد پایش ماهانه فعال