اشتراک پزشک

قطعا برای شما تجربه کشف و یادگیری در کنار ما، به گونه‌ای لذت بخش است که فراموش خواهید کرد که در حال شناخت هر چه بیشتر و موثرتر الگوهای رفتاری بدنتان هستید.

تغییرات بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می‌شود

همین امروز برای فردای سالم‌تر قدم بردارید وقتی خودتان را به چالش می‌کشید باعث بهتر شدن بدن و عادت‌هایتان می‌شوید. شما می‌توانید با مشورت پزشکتان برنامه تحولی خود را برای تغییر عادت‌های روزمره و تبدیل شدن به یک متخصص در سلامتتان تعیین کنید.

طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش اساس و بنیان درمان دیابت است. اهداف کلیدی آموزش دیابت تغییر رفتار افراد و ارتقا خود مراقبتی می‌باشد. آموزش خود مراقبتی موجب افزایش آگاهی فرد دیابتی در رابطه با مسائل مختلف دیابت از جمله اصول مراقبت از خود و کنترل مستمر قندخون در حد نزدیک به طبیعی، پیشگیری از بروز عوارض زودرس و دیررس بیماری، کاهش هزینه‌های درمانی، بهبود سلامت جسمی و روانی و همچنین افزایش کیفیت و طول مدت زندگی بیماران می‌شود.

تیم پزشکی سیناکر

  • به صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند.
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتتان را با شما در میان می‌گذارند.
  • در رسیدن به بهترین نسخه از خودتان کمکتان می‌کنند.

با پایش آنلاین سیناکر کمک خلبان سلامتت را ملاقات کن

پزشکان ما به داده‌های سلامت شما در هر لحظه دسترسی دارند، بنابراین آن‌ها می‌توانند توصیه‌های مناسب با وضعیت فعلی سلامت جسمتان را به شما ارائه دهند. پزشکان ما متخصصانی با سال‌ها تجربه‌ی کمک به مادران باردار و نیز افراد مبتلا به بیماری‌هایی چون دیابت نوع 1 و 2 فشار خون بالا و چاقی هستند.

سیناکر خودمراقبتی امروز و سلامت آینده

ســیناکر تــوان علــوم اجتماعــی، داده‌هــای پزشــکی و محاســبات را بــرای “تحول” در زندگی افراد دیابتی و بیماران زمینه‌ای به خدمت گرفته است. بـا اسـتفاده از تجربیـات و مشـاهدات دقیـق کیلینیـکال، سـیناکر یـک راه‌حـل خودمراقبتـی ارزان و در دسـترس بـرای تـک‌تـک افـراد دارای تلفـن هوشـمند، بیمـه‌هـا و سـازمان‌هـا ارائـه کرده است.

حتی بهتر از هر قرص جادویی

لحظـه‌ای کـه بـرای شـما تشـخیص بیمـاری زمینـه‌ای داده شـد، متاسـفانه تمــام زندگــی شــما تحــت‌الشــعاع قــرار مــی‌گیــرد. احســاس مــی‌کنیــد کــه کنترل زندگــی از دســتتان خــارج شــده و از ایــن بــه بعــد پزشک بایــد ســلامتتان را مدیریــت کنــد، ولــی در ســال فقــط ۳ تــا ۵ دقیقــه فرصــت داریــد پزشک‌تــان را ببینیــد! زندگــی ســالم غیــرممکــن مــی‌شـود و دنبـال یـک قـرص جادویـی و یـا هـر چیـزی بـرای فـرار از وضـع موجـود می‌گردید!

ارسال سریع و مطمئن

تحویل فوری در شهر تهران

پشتیبانی مداوم

پاسخگویی پزشکان در اپلیکیشن سیناکر

خدمات پس از فروش

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

در صورت خرید از فروشگاه آنلاین سیناکر