بارداری و کرونا؛ واقعیت چیست؟

اطلاعات در مورد کرونا در میان مادران باردار هنوز گزارشی علمی درباره حساسیت مادران باردار به کرونا منتشر نشده است. در دوران بارداری، مادران دچار

چرا بنظرمان همه کرونا گرفتند؟

این روز ها زندگی تعدادی زیادی از ما با کرونا دستخوش تغییراتی شده است. انواعی از ویروس خانواده کر‌ونا تا کنون عامل سرماخوردگی های خفیف

ویروس کرونا چیست؟

کرونا نام خانواده بزرگی از ویروس ها است که گستره ای از بیماری ها از سرماخوردگی تا بیماریهای شدیدتر مانند MERS و SARS را ایجاد