چرا بنظرمان همه کرونا گرفتند؟

این روز ها زندگی تعدادی زیادی از ما با کرونا دستخوش تغییراتی شده است. انواعی از ویروس خانواده کر‌ونا تا کنون عامل سرماخوردگی های خفیف

ویروس کرونا چیست؟

کرونا نام خانواده بزرگی از ویروس ها است که گستره ای از بیماری ها از سرماخوردگی تا بیماریهای شدیدتر مانند MERS و SARS را ایجاد