قوانین و شرایط استفاده از سیناکر کووید

سیناکِرکووید، سامانه نرم افزاری پیگیری بیماران مبتلا به COVID-19 هنگام قرنطینه خانگی از جانب مراکز درمانی منتخب و معرفی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. بیماران، اطلاعات سلامتی درخواست شده طبق این وب سایت را به صورت خانگی ارزیابی و به صورت دقیق در این وبسایت وارد می نمایند، اطلاعات وارد شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا هر مرکز درمانی و یا شخص حقیقی یا حقوقی معرفی شده از سوی آن دانشگاه قرار می گیرد و بیماران دوره درمان خود را تحت نظارت و مراقبت پزشکان و پرستاران آن مراکز درمانی و از راه دور طی می نمایند.

تعاریف:

سیناکِر: سیناکِر سامانه نرم افزاری جهت برقراری ارتباط فی مابین بیمار و مراکز درمانی می باشد که خدماتی را جهت نظارت بر مراکز درمانی فراهم می نماید. 

بیمار: شخصی که اطلاعات هویتی او توسط مراکز درمانی در سیناکِر ثبت گردیده و اطلاعات سلامتی توسط وی در سیناکِر ثبت می گردد، «بیمار» نامیده می شود.

مراکز درمانی: منظور مراکز درمانی منتخب و تعیین شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

وبسایت سیناکِر: «وبسایت سیناکِر» به آدرسwww.sinacare.ir و یا هر آدرس اینترنتی و دامنه‌ی دیگری است که به صفحه اصلی سیناکِر متصل گردد.

افشا غیر مجاز اطلاعات: افشا اطلاعات هویتی به همراه اطلاعات سلامتی به اشخاصی به جز دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراکز درمانی، هر شخصی که توسط بیمار درخواست و معرفی گردد، اشخاصی که از جانب بیمار رضایت آن کسب گردیده و یا مراجع انتظامی و دولتی و یا مراجع قضایی با حکم قضایی، «افشا غیر مجاز اطلاعات» نامیده می شود. بدیهی است که طبق چارچوب این مقررات، افشا و یا استفاده از اطلاعات سلامتی بدون ذکر اطلاعات هویتی و یا بالعکس، افشا مجاز اطلاعات می باشد.

۱- نحوه انجام کار:

۱-۱- اطلاعات هویتی بیماران توسط مراکز درمانی در سیناکِر وارد گردیده و سپس بیماران و کسانی که با بیمار در یک محیط مشترک زندگی می نمایند، می بایست اطلاعات سلامتی خود را به صورت روزانه با ابزارهای خانگی سنجیده و به همراه اطلاعات درخواست شده در سیناکِر وارد می نمایند.

۱-۲- مراکز درمانی، اطلاعات بیماران را ارزیابی نموده و آن ها را در دوران قرنطینه و از راه دور تحت نظارت قرار می دهند و در صورتی که بیمار از نظر مراکز درمانی در وضعیت هشدار تشخیص داده شود، تدابیر و هماهنگی های لازم را جهت بستری شدن بیمار و یا دیگر اقدامات لازم، انجام می نمایند.

۱-۳- سیر درمان، مراقبت و نظارت بر پایه ی اطلاعات وارد شده توسط بیماران و ارزیابی اطلاعات توسط مراکز درمانی انجام می گیرد. به عبارت دیگر، بعد از ورود اطلاعات، مراکز درمانی با بیمار تماس گرفته و علائم اعلامی از سوی بیمار را از لحاظ پزشکی مورد سنجش قرار می دهد و علامت ها را پس از ارزیابی ثبت می نماید. در روند درمان بیمار، اطلاعات ارزیابی شده توسط مراکز درمانی مناط اعتبار است و مراکز درمانی بر آن اساس موظف به ارائه راهنمایی و مراقبت می باشد.  

۱-۴- همچنین در پایان قرنطینه، مراکز درمانی بر اساس اطلاعات سلامتی بیمار و شرح حال آن ها، ادامه قرنطینه، اتمام قرنطینه، بستری شدن در شرایط خاص و غیره را تجویز می نمایند.

۲-مقررات عمومی:

۲-۱- نظر به مراقبت از اشخاصی که همراه با بیمار در یک محیط مشترک زندگی می کنند، می بایست بیمار اشخاصی را که با خود در محیط مشترک زندگی می کنند را معرفی نموده و اطلاعات کلیه ی افراد جهت نظارت و مراقبت در سیناکِر توسط مراکز درمانی و یا بیمار وارد گردد.

۲-۲- بیمار و اشخاصی که با بیمار در محیط مشترک زندگی می کنند، می بایست روزانه، اطلاعات سلامتی خود را به صورت صحیح و دقیق و به تاریخ روز در سینا کر وارد نمایند و اطمینان حاصل نمایند که مراکز درمانی اطلاعات را دریافت نموده است. در صورتی که مراکز درمانی پاسخی ندهد و یا تماسی نگیرد، بیمار می بایست شخصاً با مراکز درمانی تماس برقرار نموده و موضوع را پیگیری نماید. مسئولیت ورود اطلاعات اشتباه و یا عدم پیگیری از مراکز درمانی بر عهده بیمار است.

۲-۳- سیناکِر صرفاً سامانه ای جهت ثبت اطلاعات و به نمایش درآوردن آن برای مراکز درمانی می باشد و هیچگونه مسئولیتی جهت نظارت، مراقبت، اطلاع شرایط و اطلاعات حساس به مراکز درمانی را نداشته و صرفاً تسهیل گر انجام مراقبت از راه دور برای بیماران در دوران قرنطینه توسط مراکز درمانی می باشد بنابراین مراکز درمانی می بایست شخصا و از طریق پزشک های خود اطلاعات بیماران را به صورت روزانه بررسی نمایند و اطمینان حاصل نمایند که توصیه های ثبت شده آن ها در سیناکِر به بیمار اعلام گردیده است. در صورتی که بیمار عکس العملی نشان ندهد و یا به توصیه ها عمل نکند، مراکز درمانی مسئولیت تماس و پیگیری موضوع را خواهند داشت و همچنین مراکز درمانی می بایست اطلاعات و شرح حال را از طریق تماس های تلفنی اتخاذ و پیگیری نمایند و سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۲-۴- مراکز درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تلاش خود را برای پیگیری و مراقبت و نظارت بر اطلاعات وارد شده توسط بیمار می نماید اما با توجه به ناشناخته بودن ابعاد مختلف بیماری COVID-19، صرفاً ارزیابی های انجام شده توسط مراکز درمانی از اطلاعات سلامتی اعلام شده توسط بیمار مناط اعتبار بوده و در صورتی که نسبت به اطلاعات ارزیابی شده توسط مراکز درمانی، قصور عمدی انجام نشده باشد، این مراکز مسئولیتی نخواهند داشت.  

۲-۵- کلیه ی خدمات ارائه شده در بستر سینا کر به عنوان تسهیل گر نظارت و مراقبت توسط مراکز درمانی بوده و به هیچ عنوان جایگزین وظایفی که مراکز درمانی در هنگام ترخیص بیمار دارند و یا وظایفی که جهت پیگیری احوال سلامتی بیمار دارند نمی شود. بنابراین اگر به هر نحوی سیناکِر دچار قطعی، اختلال و غیره بود، مراکز درمانی می بایست به روش های دیگر احوال سلامتی بیمار را پیگیری نمایند و سیناکِر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

۲-۶- سیناکِر نام کاربری و رمز عبور سامانه را به مراکز درمانی و بیمار تحویل می نماید اما در صورتی که به دلیل سهل انگاری هریک از آن ها، اشخاص غیر مرتبط وارد سامانه شوند و یا از اطلاعات استفاده یا سواستفاده نمایند، مسئولیتی متوجه سیناکِر نمی باشد.  

۲-۷- سیناکِر می تواند در هر زمان نسبت به تغییر این شرایط و مقررات اقدام نماید و ادامه استفاده بیمار از سیناکِر، به معنای پذیرش و توافق نسبت به مقررات به روزرسانی شده است. در صورتی که تغییرات اساسی باشد، سیناکِر می تواند تغییر را از طریق ارسال نوتیفیکیشن، نصب بنر در وبسایت و یا نرم افزار و به هر طریق دیگری که صلاح بداند به بیمار اطلاع رسانی نماید.

سیناکِر تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات صحیح و دقیق مبذول خواهد داشت اما با توجه به نقش پررنگ تکنولوژی در این سامانه و خطاپذیر بودن آن، بیمار توافق می نماید که سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در قبال خطاهای سیستمی، ساختاری، نرم افزاری و هرگونه خطا و اشتباه دیگری نداشته و از سیناکِر تنها به عنوان ابزاری فرعی جهت انجام خود مراقبتی و ارائه اطلاعات خود به مراکز درمانی استفاده می نماید و هرگونه تصمیم گیری در خصوص وضع سلامت خود را منوط به خدمات سیناکِر نکرده و نخواهد کرد.

۲-۸- سیناکِر می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قوانین، کلیه ی حقوق و تعهدات خود را به غیر انتقال دهد.

۲-۹- این مقررات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نوشته شده و در صورت تایید بیمار به عنوان قرارداد فی مابین سیناکِر و بیمار منعقد می گردد.

۳- سیاست های رعایت حریم شخصی

۳-۱- سیناکِر تعهد می نماید که از کلیه ی اطلاعات سلامتی و هویتی بیماران با روش های امن محافظت نموده و از افشای غیر مجاز اطلاعات خودداری نماید.

۳-۲- استثنائات حفاظت محرمانگی اطلاعات بیمار و عدم افشای غیر مجاز اطلاعات توسط سیناکِر به شرح ذیل بوده و در این موارد سیناکِر مسئولیتی در خصوص حفاظت اطلاعات محرمانه بیمار نخواهد داشت:

۳-۲-۱- در صورتی که خود بیمار اطلاعات هویتی و یا سلامتی خود را با دیگران از طریق درج کامنت، اشتراک اطلاعات و یا گزارشات و یا به هر روش دیگری به اشتراک گذارد.

۳-۲-۲- در صورتی که اطلاعات هویتی و یا سلامتی بیمار به صورت عمومی در فضاهای مجازی و حقیقی مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره وجود داشته باشد.

۳-۲-۳- مراکز درمانی و دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند به اطلاعات بیمار اعم از سلامتی و هویتی دسترسی داشته باشد.

۳-۲-۴-  سیناکِر جهت بهبود ارائه خدمات خود، نیاز دارد که از اطلاعات سلامتی کاربران (بدون استفاده از اطلاعات هویتی آن ها)، جهت انجام تحقیقات، پژوهشات علمی و بهبود و به روزرسانی برنامه های خود و یا جهت ارائه خدمات آماری استفاده نماید و همچنین ممکن است مستند به مجموع اطلاعات سلامتی بیماران متفاوت، تمایل به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و دیگر دستاوردهای خود داشته باشد. در صورتی که بیمار به هر دلیلی تمایل نداشته باشد که از اطلاعات سلامتی وی برای انجام تحقیقات علمی استفاده گردد، می بایست به سیناکِر، عدم اجازه ی شرکت در تحقیقات و پژوهشات را اطلاع دهد. در غیر این صورت سیناکِر جهت رشد کیفی و تحقیقاتی خود مجاز به استفاده از این اطلاعات می باشد. 

۳-۳- هر بیمار دارای یک نام کاربری و رمز عبور مخصوص به خود می باشد که کلیه ی اطلاعات مربوط به بیمار در پنل کاربری وی ذخیره شده است. از بیماران تقاضا داریم که از یک رمز عبور مطمئن جهت افزایش سطح ایمنی پنل کاربری خود در سامانه سیناکِر، استفاده نمایند. در صورتی که رمز عبور توسط اشخاص ثالث مورد هرگونه سواستفاده ای قرار گیرد، سیناکِر مسئولیتی نخواهد داشت.

۳-۴- سیناکِر مسئولیت حفاظت از محرمانگی اطلاعات ورود و فعالیت های خود در پنل کاربری می باشد. در صورتی که به هر نحو رمز عبور و یا پنل کاربری تحت سو استفاده قرار گیرد و یا اشخاص ثالث به طور غیر مجاز به آن دسترسی پیدا نمایند، بیمار متعهد است که فورا مراتب را به پشتیبانی سیناکِر اطلاع دهد.

۴- محتوا

۴-۱- بیمار آگاهی دارد و می پذیرد که محتواهای آموزشی موجود در سیناکِر به هیچ عنوان جایگزین مشاوره پزشک متخصص نبوده و تنها به خود مراقبتی بیمار کمک می نماید. بنابراین بیمار برای هرگونه تشخیص، تجویز، اعلام علائم مشکوک یا خطرناک، اخذ مشاوره پزشکی و غیره می بایست به پزشک متخصص مراجعه نماید و یا با وی تماس حاصل نماید و از خدمات سیناکِر صرفا جهت افزایش خود مراقبتی و یا ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به سلامتی خود در طول دوران قرنطینه جهت نظارت مراکز درمانی استفاده نماید. بدیهی است که بیمار مسئول هرگونه قصور در تماس با پزشک و اخذ مشاوره از متخصصین حوزه سلامتی بوده و سیناکِر هیچ گونه مسئولیتی در قبال کوتاهی بیمار نخواهد داشت.

۴-۲- سیناکِر تعهدی به ارائه محتواهای آموزشی مبتنی بر مقالات پزشکی به روز را ندارد اما تلاش خود را جهت تهیه محتواهای معتبر انجام می دهد. در هر صورت این محتواها صرفا جنبه اطلاع رسانی و فرعی داشته و به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین توصیه های پزشک متخصص بیمار را بگیرد.

۴-۳- بیمار نمی تواند تجویزات و توصیه های پزشک را نادیده بگیرد و یا کم اهمیت بداند و یا اینکه نوبت های معاینه خود را با پزشک لغو نماید به جهت اینکه بر محتواهای ارائه شده در سیناکِر اعتماد و یا تکیه نموده است مگر اینکه مراکز درمانی چنین توصیه ای را به آن ها نمایند.

۴-۴- بیمار نباید بر اساس محتوای ارائه شده در سامانه سیناکِر بدون مشورت با پزشک و یا دیگر متخصصان امور پزشکی و یا مامایی، اقدامی را انجام دهد. بنابراین بیمار مسئولیت کامل دارد برای اینکه تصمیم بگیرد که در خصوص محتواهای موجود با پزشک مشورت نماید و یا اینکه بدون مشورت، از محتواها استفاده نموده و توصیه های سیناکِر را به کارگیرد.

۴-۵- با توجه به اینکه کلیه ی محتواهای علمی برگرفته از مقالات منطبق با آزمایشات و تحقیقات صورت گرفته روز دنیا است و توسط سیناکِر مستقلا ایجاد و ابراز نمی گردد، سیناکِر هیچگونه مسئولیتی در خصوص اثرات و یا نتایج ناشی از محتواهای ارائه شده ندارد و همچنین در صورتی که بعدا محتوای علمی مقالات نقض شود با توجه به ذات مقالات علمی که در طول زمان قابل رد و یا تایید است، سیناکِر مسئول نخواهد بود. بدیهی است سیناکِر در خصوص سایر محتواهای غیر علمی نیز که برگرفته از منابع موجود می باشد نیز هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۴-۶- ممکن است دیگر بیماران در اپلیکیشن و یا وبسایت سیناکِر اظهار نظر کرده و کامنت هایی ارائه دهند و یا فروم ها و انجمن های تبادل بحثی تشکیل دهند که در طی آن ها توصیه ها و یا محتواهای شبه پزشکی تبادل گردد که صرفا تجربه و اظهار نظر شخصی آن افراد است. و یا اشخاص ثالث دیگری اعم از وبسایت ها، مراجع و غیره برای بازاریابی و یا به هر هدف دیگری، توصیه هایی را در وبسایت و یا اپلیکیشن سیناکِر مطرح بنمایند. همچنین ممکن است پزشکان، ماماها، اینفلوئنسرها و دیگر اشخاص برای تبلیغات سیناکِر و یا به هر هدف دیگری در حین معرفی سیناکِر، توصیه هایی نمایند و یا محتوایی را ارائه نمایند. در هیچکدام از موارد فوق الذکر، سیناکِر مسئولیتی در خصوص محتوا و یا توصیه های ارائه شده ندارد و نخواهد داشت. بیمار آگاهی دارد که بدون مشورت با پزشک خود، نباید نسبت به اجرای هیچ کدام از توصیه و یا محتواها عمل بنماید.

۵- حقوق معنوی

۵-۱- مالکیت مادی و معنوی کلیه ی محتواهای تصویری، متنی، صوتی، فنی و غیره موجود در وبسایت یا اپلیکیشن سیناکِر، متعلق به شرکت راهکار هوشمند سینا می باشد و هرگونه سو استفاده، برداشت، کپی، انتشار، تملک، سودجویی و غیره به صورت غیر مجاز ممنوع بوده و خاطی مسئول جبران کلیه ی خسارات وارده به این شرکت و اشخاص ثالث می باشد.

۵-۲- کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت سینا کر، اپلیکیشین سیناکِر و کلیه ی متعلقات آن ها اعم از  نام های دامنه، لوگو، علامات تجاری و اختصاری استفاده شده توسط سیناکِر و غیره متعلق به شرکت راهکار هوشمند سینا می باشد.  

۶-قوه قهریه

در صورت بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل از قبیل سیل، طوفان، زلزله، جنگ، آتش سوزی، قطع سراسری اینترنت، اعتراض، اعتصاب و غیره که رفع آن از حیطه اختیار سیناکِر خارج باشد به نحوی که نتواند تعهدات خود را در ارائه خدمات در بستر آنلاین به موقع و به صورت کامل ایفا نماید، در این صورت سیناکِر مسئولیتی نداشته و پس از رفع شرایط فوق الذکر نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهد نمود.

۷-سایر و اطلاعات تماس

این شرایط و قوانین در ۷ ماده نگارش شده است که در صورت توافق بیمار به نحو مذکور در این مقررات، به عنوان یک قرارداد الزام آور دو جانبه تلقی می گردد. بیمار می تواند در صورت وجود هر ابهام و یا سوالی در خصوص این مقررات، درخواست خود را با پشتیبانی سیناکِر مطرح نماید.